Výstava, která byla zahájena na podzim minulého roku  v ucelené formě představuje zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy.

V této podobě jsou exponáty prezentovány vůbec poprvé. Mezi vystavenými trojrozměrnými exponáty jsou zastoupeny zbraně chladné, střelné i palné. Artefakty doplňují četné dobové ikonografické prameny a kresebné rekonstrukce.

Projekt je realizován ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově, p.o. s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.

Další informace:

Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.; tel. 775 881 407
e-mail: schenk@prerovmuzeum.cz

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.; tel. +420 515 911 166
e-mail: zakovsky@arub.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.