Ta nejenže zapůjčila turnajovou zbroj pro potřeby edukačního programu, ale nyní navíc šermíři osobně svým vystoupením dětské lektorované prohlídky ještě více oživí.

Rozšířený program s názvem O rytířské zbroji, ve kterém všechny účastníky kromě cesty do středověku čeká interaktivní půlhodinka, kdy si budou moci doslova „obléci“ svého rytíře a připravit jej do boje, je určen žákům všech věkových kategorií (MŠ, ZŠ, SŠ). Nejen že názorně poznají, z jakých částí se rytířská zbroj skládá, ale navíc si ji budou moci potěžkat a při dostatku odvahy třeba i vyzkoušet na vlastní kůži.

Reprezentativní archeologická výstava Středověké a raně novověké zbraně Přerovska, kterou edukační program doplňuje, v ucelené formě představuje zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy. 

Edukační program: 
Mgr. Jana Trtíková, tel. 725 337 426, trtikova@prerovmuzeum.cz

Výstava:

Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.; tel. 775 881 407, schenk@prerovmuzeum.cz 
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.; tel. +420 515 911 166, zakovsky@arub.cz  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.