Kniha vznikla jako výsledek několikaleté badatelské práce o stavebním vývoji a každodennosti města Přerova v období přibližně ohraničeném léty 1850 až 1950, kdy vyrostlo do podoby moderního hospodářského i správního střediska.

Následně však začala doba rozvoje mnohem závratnějšího a soudobé urbanistické požadavky zapříčinily zásadní změny vnější i vnitřní podoby města, kvůli nimž mnohá tradiční i památná místa musela ustoupit nové výstavbě…

Kniha je koncipována jako jakási virtuální procházka městem a hlavním průvodcem je více než dvě stě, často dosud nepublikovaných, historických snímků ulic, prostranství města či jeho okolí.

Knihu lze zakoupit již od čtvrtka 21. prosince na pokladně přerovského zámku, dále v Městském informačním centru na náměstí TGM v Přerově, a také v Galerii Přerov.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.