Rozsáhlý katalog představuje celkem 218 pečetidel, pečetí, razítek a razidel z muzejních podsbírek Sfragistika a Fond Tovačov. Unikátní jsou nejenom mnohé zachycené předměty, ale i skutečnost, že se jedná o vůbec první takto široce pojatou prezentaci této části muzejní sbírky.

Základem publikace je magisterská diplomová práce Mgr. Terezy Dleskové, absolventky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Její diplomovou práci z roku 2016 Sfragistická sbírka Muzea Komenského v Přerově do podoby katalogu sestavil, upravil, ověřil a některými údaji doplnil kurátor příslušné podsbírky přerovského muzea Mgr. Lubor Maloň.

Kniha je rozdělena do několika částí. V úvodu jsou čtenářům vysvětleny základní pojmy, následuje stručné shrnutí historie obou zmíněných podsbírek a podrobná charakteristika všech předmětů, kterou doplňuje i mapa a několik přehledných tabulek.

Největší část knihy je věnována vlastnímu katalogu. Jednotlivé položky obsahují stručné informace o předmětu (označení předmětu, původce, lokalita, datace, materiál, rozměry, typ obrazu, text a poznámka k popisu) a také jeho vyobrazení. Většinou se jedná o dvě barevné fotografie: celkový pohled na předmět a detail pečetní či razící desky (případně otisku pryžového razítka). V katalogu nechybí ani seznam použité literatury a bohatý rejstřík, který umožňuje vyhledávat podle celé řady kritérií. 

Už z podstaty typářů (pečetidel) a některých razítek je jasné, že se jedná o naprosté unikáty, které nikde jinde nenajdeme. Pečetidla i razítka totiž sloužila zejména k jasné identifikaci svého majitele a k ověřování pravosti listin, proto existoval zpravidla jen jeden exemplář, který byl v případě svého dožití zpravidla zlikvidován. Pokud se dochoval a dostal do muzea, můžeme to považovat za malý zázrak. Častěji se tak setkáváme s otisky pečetidel (pečetěmi) a razítek na archiváliích než s jejich předlohami.  

Nejstarší z předmětů popisovaných v této knize pocházejí z poloviny 16. století, nejmladší pak z 90. let 20. století. Většina z nich byla užívána v dnešním okrese Přerov, ale nalezneme mezi nimi i předměty z okolních okresů, a také z mnohem vzdálenějších míst (jižní Morava, Slezsko, Itálie, Rakousko, Polsko, Ukrajina, Belgie, Francie).

Rozmanité jsou i jejich tvary a materiály, ze kterých jsou vyrobeny (stříbro, mosaz, cín, železo, pryž atd.). Co se týká jazyka, převažuje čeština, ale nechybí ani němčina, latina a francouzština. Velmi různorodá je pochopitelně rovněž umělecká kvalita jednotlivých předmětů, zejména pečetidel.

Katalog je možné zakoupit v pokladně přerovského zámku, jeho prodejní cena je 100 Kč. Výstavu Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky, na které si mohou zájemci prohlédnout řadu předmětů, publikovaných v katalogu, je možné navštívit na přerovském zámku až do 25. února 2018.

Další informace:
Mgr. Lubor Maloň,  tel. 724 947 542
e-mail: malon@prerovmuzeum.cz 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.