V rámci přednášky Doba experimentů – vývoj ochranné zbroje v průběhu 14. a počátkem 15. století Mgr. Petra Žákovského, Ph.D. s dataprojekcí bude představena větší část kolekce unikátního nálezu raného typu plátových zbrojí z přelomu 14. a 15. století, který byl učiněn kolem roku 1866 na dnes již zničeném tvrzišti v Žeravicích u Přerova.

Tento světový unikát představuje jednu z nejstarších dochovaných plátových zbrojí, která nepochybně sloužila svému někdejšímu majiteli při turnajích, o čemž nás informují dochované specifické díly tohoto ochranného odění. Bezesporu se jedná o vzácný nález nadregionálního významu, který bude zájemcům přiblížen v kontextu evropského vývoje ochranných zbrojí.

Samotnou reprezentativní archeologickou výstavu Středověké a raně novověké zbraně Přerovska, která návštěvníkům představí zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války, si můžou zájemci prohlédnout na přerovském zámku až do 31. března 2018. Projekt je realizován ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově, p.o. s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i. Většina z vystavených exponátů nebyla veřejnosti prozatím nikdy představena.

Přednáška se bude konat 14. listopadu od 17.00 v Korvínském domě (Horní náměstí 31, Přerov).

Další informace:

Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.; tel. 775 881 407 
e-mail: 
schenk@prerovmuzeum.cz 

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.; tel. +420 515 911 166                                 e-mail: zakovsky@arub.cz 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.