Do přerovského muzea jako první zavítala skupina domácího vzdělávání Živá škola Olomouc se svými žáky - prvňáčky. Děti se s nadšením vrhly do plnění úkolů a s pomocí tajemné průvodkyně z minulosti, Johanky z Liblic – choti Viléma II. z Pernštejna, získaly řadu nových vědomostí. 

Malí návštěvníci se na interaktivních ilustracích naučili, z čeho se skládá rytířská zbroj, dozvěděli se, proč se na štíty malovaly erby a jak takové erby vznikaly. Také odhalili, co má společného rytíř a otvírák na konzervy!

Poslechli si vyprávění o tom, co se chlapci museli všechno naučit, aby se mohli stát rytířem a co rytíři rádi dělali, když zrovna nebojovali v bitvách. V expozici pak hledali nejrůznější předměty podle stínů a shlédli model středověkého válečného praku. 

Všem se ale nejvíce líbila krásná lesklá turnajová zbroj zapůjčená od přerovské skupiny historického šermu Markus M, pravá sokolnická rukavice a cvičný dřevěný kůň, na kterého se mohli na závěr všichni za odměnu posadit. Děti byly symbolicky povýšeny do rytířského stavu, dostaly na památku certifikát a odejít mohly přes padací most…

Reprezentativní archeologická výstava Středověké a raně novověké zbraně Přerovska, kterou edukační program doplňuje, v ucelené formě představuje zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy. Zábavný a zároveň naučný program v délce trvání jedné hodiny je určen žákům všech věkových kategorií (MŠ, ZŠ, SŠ).

Edukační program: 
Mgr. Jana Trtíková, tel. 725 337 426, trtikova@prerovmuzeum.cz

Výstava:
Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.; tel. 775 881 407, schenk@prerovmuzeum.cz 
Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.; tel. +420 515 911 166, zakovsky@arub.cz  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.