Jejich předchůdci ‒ typáře (pečetidla) a pečetě ‒ však mají historii mnohem delší, na našem území téměř 1000 let. Razítko potvrzuje a schvaluje správnost a pravost dokumentu. Proto výstava o historii razítek a typářů, kterou nyní připravují přerovští muzejníci, nese právě název Schváleno!

Výstava představí málo známou, ale velmi zajímavou sbírku razítek, typářů, pečetí a razidel, tzv. sfragistický fond přerovského muzea. Protože razítko je nedílnou (a někdy zdá se i nejdůležitější) součástí jakéhokoliv úřadování, naleznete na výstavě dva historické úřady.

V první místnosti bude umístěna kancelář z přelomu 19. a 20. století, tedy z doby vzniku a rozvoje razítek. Seznámíte se v ní zejména s mladšími předměty ze zmíněného sfragistického fondu: kovovými a pryžovými razítky, typáři, pečetěmi a rozmanitými razidly od poloviny 19. století prakticky do dnešní doby.

Druhá místnost ukazuje stylizovanou cechovní kancelář, tedy místnost, kam si blíže neurčený přerovský cech ukládal své cechovní „poklady“ (truhly, typáře, cínové nádobí, postavníky atd.) a scházel se tam. Cechy se od sebe navenek odlišovaly svými různými symboly: znaky, tzv. cechovním právem (které po dobu výkonu funkce u sebe nosil cechmistr jako odznak své moci), pečetidly, korouhvemi aj. Symboly musely být jasné a srozumitelné a samozřejmě nezaměnitelné.

„Tenkrát by například pekař těžko vystačil s nápisem Pekařství na svém vývěsním štítě jako v dnešní době,“ říká Mgr. Lubor Maloň, jeden z autorů výstavy. „Velká část obyvatelstva byla totiž negramotná. Použít tudíž musel obrázky, symboly. A ačkoli se moderní člověk mnohdy pozastaví nad významem některých znaků, tehdejšímu člověku byly zcela srozumitelné, protože s nimi přicházel do styku každý den.”

Jelikož se na úředních pečetích a razítkách často objevují znaky (erby), věnuje se poslední část výstavy rovněž heraldice (soubor pravidel a zvyklostí, podle kterých se tvoří a popisují znaky). Dozvíte se například, proč při popisu znaku „vlevo“ znamená „vpravo“, co vlastně říkají „mluvící“ znamení, kde všude je v Přerově k vidění městský znak a řadu dalších zajímavostí.

Výstava ale také umožňuje zkusit si trochu úřadování na vlastní kůži. Návštěvníci, zejména ti malí, mohou vyzkoušet například vyplňování formulářů krasopisem, „štemplování“ alias razítkování, slepotisk (reliéfní tisk bez barvy) či skládání znaků (erbů) podle popisu i své fantazie.

Výstavu můžete navštívit od 31. října do 25. února 2018 v prostorách Kaple přerovského zámku.

Další informace:
Mgr. Lubor Maloň,  tel. 724 947 542
e-mail: malon
@prerovmuzeum.cz 

Mgr. Marta Konířová, tel. 581 250 543
e-mail: konirova@prerovmuzeum.cz 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.