Ocitnete se na pravěkém hradisku u Hlinska, kde se oprávněně předpokládá, že výroba sekeromlatů z místních hornin náležela k hlavním zdrojům prosperity osady.

Na druhé straně široké spektrum donesených surovin umožňuje sledovat daleké kontakty zejména na severní Moravu a do Polska. Řeč bude také o moderních metodách zkoumání pravěkých kamenných nástrojů.

Se základními výsledky dlouholetého archeologického výzkumu na této výšinné osadě pozdní doby kamenné a s charakteristikou samotného naleziště posluchače obeznámí odborný garant jejího vědeckého vyhodnocení - Lubomír Šebela z Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., hlavní odborný spolupracovník aktuálně probíhající reprezentativní archeologické výstavy Muzea Komenského v Přerově Tajemství pravěké osady v Hlinsku odhalena?, kterou přednáška doplňuje.

Přednáška se uskuteční v úterý 14. února v 17.00 hodin v Korvínském domě na Horním náměstí v Přerově. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.