Do kampaně nazvané „450 ml naděje“, určené pro získání nových dárců krve, se zapojuje přerovská nemocnice poprvé. Na úterý 11. prosince od 6 do 9 hodin vyhlásila speciální akci pro všechny nováčky, kteří se mohou na registraci a odběry hlásit v hematologicko-transfuzním oddělení nemocnice.

„Pro prvodárce jsou připraveny drobné dárky, ale třeba i losování o let horkovzdušným balonem od společnosti Balony.eu,“ prozradila Xenie Kratochvílová, koordinátorka projektu 450 ml naděje.

Počty pravidelných dárců dlouhodobě klesají. Stárnou a nejpozději v 65 letech jsou z databáze vyřazeni, někteří ze zdravotních důvodů i dříve. Počet prvodárců přitom nenarůstá, spíše klesá. V celém Česku podle odhadů chybí až 100 tisíc dobrovolníků.

„Jsme rádi, že se podařila dojednat spolupráce s Nadačním fondem Naděje. Každoročně děláme několik akcí zaměřených na získání nových dárců a na propagaci dárcovství krve. Odezva je však často menší, než jaké je naše očekávání. S Nadačním fondem Naděje je to naše první akce a věříme, že se díky ní podaří najít několik desítek nových dárců,“ řekl MUDr. Štefan Repovský, primář hematologicko-transfúzního oddělení Nemocnice Přerov, s tím, že krev je nenahraditelnou tekutinou, která zachraňuje lidské životy.

Dárcem se může stát každý zdravý člověk starší 18 let s hmotností nad 50 kilo, který má zdravotní pojištění v České republice. Ženy mohou darovat krev čtyřikrát ročně, muži pětkrát do roka. Interval mezi odběry by měl být minimálně osm týdnů. Naopak darovat krev nemohou chronicky nemocní pacienti, lidé, kteří prodělali onkologické onemocnění, anebo v minulosti prodělali žloutenku typu B a C, či jsou HIV pozitivní. Dárce krve by neměl být ani diabetik, neměl by být závislý na alkoholu, či na jiné návykové látce. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.