„Na operační sál jsme pořídili nový moderní anesteziologický přístroj od firmy GE, který vylepší stávající vybavení. Další novinkou je videolaryngoskop používaný při intubacích pacienta, tedy při obtížném zajištění dýchacích cest, a dále pak vyhřívací podušky pod pacienty. Ty se používají při časově náročnějších operacích,“ prozradil MUDr. Zdeněk Plhal, primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Přerov.

Lůžkové oddělení se pak nově může pyšnit pěti dýchacími přístroji od firmy Dreger, které jsou považovány za špičky v oboru. Tyto plicní ventilátory jsou využívány u pacientů, kteří potřebují dechovou podporu. Investiční balík pak uzavírají dvě nová lůžka pro lepší polohování pacientů.

„Nakoupené vybavení představuje důležitý krok pro poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče v naší nemocnici,“ dodal MUDr. Zdeněk Plhal.

Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Přerov má v současnosti pět resuscitačních lůžek, z toho dvě lůžka v samostatných boxech. Na ARO jsou přijímáni nemocní po neodkladné resuscitaci v terénu nebo v nemocnici a pacienti bezprostředně ohrožení na životě, například v bezvědomí, při selhání krevního oběhu nebo dýchání, při intoxikaci.

Zdejší lékaři zabezpečují také anestezii na dalších odděleních nemocnice - na chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, očním, ORL, urologickém i ortopedickém. Mimo to pak poskytují například také pomoc při neodkladné resuscitaci v nemocnici, při akutní a chronické bolesti či při podávání analgezie při porodech.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.