Ve druhém dubnovém týdnu proběhnou na půdě Moravské vysoké školy Olomouc dvě mezinárodní akce. Od pondělí 8. 4. do pátku 12. 4. se uskuteční Erasmus+ International week.

Studenti se zde budou moci těšit na přednášky a workshopy vedené akademiky z Maďarska, Polska či Číny, ale i samotnými zahraničními i českými studenty. Součástí programu bude i řada motivačních seminářů zaměřených na sdílení zkušeností ze zahraničních studijních či pracovních pobytů.  

„International week vnímáme jako příležitost ke sbližování studentů, ale i k získání kontaktu se zahraničními vyučujícími. V podstatě tak studenti získají „zahraniční zkušenost“, aniž by na skutečný Erasmus vyjeli. Pro mnohé to může být impuls k tomu, aby se na některou z partnerských institucí vydali,” uvedla Jitka Lidaříková, prorektorka pro vnější vztahy.

Od 11. do 12. dubna proběhne třetí ročník mezinárodní vědecké konference International Days of Science. Akce se zúčastní přibližně 60 akademiků z 11 zemí. Na konferenci nebude chybět Jan Mendling z Vienna University of Economics and Business, který se s téměř 20 000 citacemi řadí mezi nejvlivnější vědce současnosti.

„Je skvělé, že se nám v hojném počtu vracejí účastníci minulých ročníků konference. Navíc se daří přilákat i nově oslovené významné zahraniční vědce. Přičítám to zejména vhodně složenému programu, odbornému zaměření konference a samozřejmě přátelské atmosféře a možnostem sdílení know-how. Letos se nám podařilo sestavit velice atraktivní program, já osobně se těším zejména na sekci věnovanou ekonomické analýze. Na ní vystoupí Lucía Morales z Dublin Institute of Technology, která se zaměří na otázku vlivu čínské ekonomiky na mezinárodní prostředí. Ve stejném bloku pak vystoupí i čínští profesoři z Guangzhou College of Technology and Business, proto zde očekáváme poměrně živou debatu a rovněž srovnání různých metodologických přístupů,” dodala Jarmila Zimmermannová, rektorka MVŠO.

Kromě tradičního sborníku, který obsáhne všechny kvalitní konferenční příspěvky, bude nejlepším článkům věnováno samostatné vydání vědeckého časopisu EMI. Ten vychází třikrát ročně v tištěné i elektronické podobě, která je založena na „open access“ přístupu. Nejlepší články z konference tak budou po úspěšném recenzním řízení dostupné všem zájemcům online zcela zdarma.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.