V mnohých případech přitom nejde o klasické lidi bez domova. V okolí hlavního nádraží, kde se pravidelně schází množství lidí, se pravidelně vyskytuje velký počet opilých osob, kteří žebrají a obtěžují cestující. Policisté mohou dnes maximálně odvážet ty nejagresivnější a nejopilejší na záchytku, ale případné uložené finanční pokuty se míjejí účinkem, protože se nedají právně vymáhat.

„Příliš mnoho jiných variant není, radnice a městská ani státní policie nemají žádnou možnost takové osoby vykázat,“ říká ředitel městské policie Pavel Skalický. „Silně podnapilé osoby můžeme předat do záchytné stanice, odkud se pak ale po čase vrátí na svá oblíbená místa. Pokud někoho obtěžují a my jsme na místo přivoláni, nutně potřebujeme svědectví oznamovatele. Jinak jsou tito lidé nepostižitelní, protože svou vinu samozřejmě sami od sebe nepřiznají," dodává.

Primátor Olomouce Mirek Žbánek proto připravil plán spolupráce všech městských složek, aby tyto problémy dokázaly eliminovat. Jednou praktickou novinkou je zavedení pravidelné hlídky městské policie v jednom ze dvou nejproblematičtějších míst, křižovatce ulic 1. máje, Wurmova a Dómská. Na zmíněné křižovatce se lidé bez domova koncentrují kvůli tomu, že jde o frekventovanou trasu, kde mají větší možnost vyžebrat nějaké peníze, rovněž i kvůli blízkosti denního centra azylového domu ve Wurmově ulici.

Zástupci města, technických služeb a Charity Olomouc připravují jako jedno z možných řešení zapojování lidí bez domova do pracovních projektů. Ti, kteří projeví zájem, mohou například na základě požadavků technických služeb uklidit v některé z částí města. Organizaci práce by měla na starosti právě Charita, protože se jedná o její klienty, které nejlépe zná.

O problémech spojených z bezdomovectvím se město snaží informovat i běžné obyvatele. Značná část z nich si totiž stále neuvědomuje, že přispívají bezdomovcům v případě pomoci jen na další nákup alkoholu. Radnice chce rovněž komunikovat se živnostníky, protože dílčím řešením může být i ztížení přístupu podnapilých k dalšímu alkoholu. Zatím se totiž ukazuje, že pro opilé bezdomovce není žádný problém pořídit si v různých prodejnách levný alkohol. „Všechna zmíněná opatření mohou sice situaci napravit, ale jen částečně. Podstatný je legislativní rámec a pravomoci měst a policie,“ navazuje na seznam opatření primátor Žbánek.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.