Ve čtvrtek 30. listopadu uspořádala Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) – Centrum regionu Haná (CRH) pro biotechnologický a zemědělský výzkum a Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje (KHK OK) akci s názvem Okno do světa výzkumu pro podnikatele.

Pracovníci špičkových detašovaných vědeckých center UPOL v rámci této akce prezentovali výsledky své práce podnikatelům s cílem navázat budoucí vzájemnou spolupráci formou spolupodílení se na procesu designu produktů, jejich testování a poskytnutí licence. V úvodní části přednáškového programu vystoupil i viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda představenstva KHK OK, Ing. Bořivoj Minář, který akcentoval relevanci této iniciativy.

Excelentní vědecké výsledky obou center se materializují v unikátní know-how a konkrétní produkty. RCPTM boduje ve světě mimo jiné s tzv. All sky kamerami, světově unikátním mössbauer spektrometrem, boroskopem či detektory kosmického záření. Nejen tuzemské partnery chce oslovit s přelomovou technologií imobilizace nanočástic stříbra, metodami využití nanočástic železa např. ve zdravotnictví či službami certifikační laboratoře R-LAB.

CRH se specializuje zejména na šlechtění rostlin a vývoj chytrých hnojiv, jež dokáží plnit svou funkci i v extrémně slabých koncentracích. Příkladem konkrétních produktů práce vědců je přípravek LICIT na podporu růstu širokolistých plodin či vývoj derivátů cytokyninů – látek využitelných ke zvrácení procesu stárnutí tkáňových kultur. CRH zároveň disponuje svými poli, testování vlastních látek tedy může probíhat formou polního pokusnictví a výsledkem jsou tak data vycházející z reálných přírodních podmínek.

Obě vědecké instituce mají bohaté zkušenosti s aplikovaným výzkumem a spoluprací s komerčními subjekty, kterých jsou ochotné plně využít v rámci nových zajímavých partnerství. Jak ostatně upozornil viceprezident HK ČR Minář, kooperace tuzemských výzkumných institucí s českými podniky je jedinečnou šancí posílit českou ekonomiku a zároveň snížit její závislost na přílivu zahraničního technologického know-how.

Okno do světa výzkumu se tedy ve čtvrtek plně otevřelo českým firmám. Zástupci některých z nich si příležitost nenechali ujít a jednali o navázání spolupráce ihned po skončení přednáškového bloku…

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.