Záštitu nad soutěží převzal náměstek primátora Statutárního města Olomouce Pavel Urbášek a náměstek hejtmana Ladislav Hynek.

Žáci středních škol musí nejprve utvořit se svými spolužáky dvou až tříčlenný tým, společně zpracovat esej na jedno ze sedmi soutěžních témat (dle svého výběru) a odevzdat v řádném termínu.

Tři nejlepší eseje z každé kategorie vyberou odborní hodnotitelé do prezentačního finále, které se bude konat i letos v BEA campusu Olomouc. Finalisté tak budou moci využít nejen prostor BEA campusu, ale také jeho digitálně-technologického zázemí.   

I letos je opravdu z čeho vybírat. Témata jsou rozmanitá a pisateli poskytují prostor k zamyšlení. Je možno se zaměřit na digitální svět a realitu, online podnikání, umělou inteligenci či se vydat po stopách historie. Pro tento rok byla stanovena tato témata: 

1.     Cesta k domovu aneb Jak historie ovlivňuje ráz našeho města?
2.     Top 5 Olomouckého kraje pro můj spokojený život 
3.     On-line podnikání rozšiřující podnikatelské příležitosti regionu 
4.     Digitální JÁ vs. reálné JÁ aneb Jak může má stopa v digitálním světě ovlivnit mé studium a kariéru? 
5.     IT a umělá inteligence 
6.     Škola mých snů připravená pro vzdělávání 4.0 
7.     Toulky po Olomouci se strojem času

Zpracovaná esej, na jakékoliv z uvedených témat, by měla obsahově představovat samostatný pohled studentů na danou problematiku. To znamená vlastní relevantní názor, zhodnocení zpracovatelského týmu a shrnující závěr. Hodnocení prací zajišťují hodnotitelé z řad garantů a pořádající společnosti BEACPP4OK.

V rámci příprav na prezentační finále se účastníci soutěže, kteří postoupí do finále, budou moci zúčastnit workshopu prezentačních dovedností, který bude realizován pod vedením lektorů z Moravské vysoké školy Olomouc, jež je jedním z odborných garantů soutěže.

Vítězné týmy obdrží hodnotné ceny, které do soutěže věnovali partneři a zároveň garanti jednotlivých soutěžních kategorií, kterými pro tento rok jsou Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Moravská vysoká škola Olomouc, TESCO SW, Okresní hospodářská komora Olomouc, BEACPP4OK a Bohemian Fantasy.

Soutěžní eseje je možno zasílat nejpozději do 23. února 2018 elektronicky na e-mailovou adresu info@beacpp.cz. Veškeré informace k soutěži, soutěžním tématům, odborným workshopům a pravidlům jsou dostupné na webových stránkách www.beacentrum.cz/soutez.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.