Zároveň patří mezi čtvrtinu soukromých vysokých škol, které za minulý rok uveřejnily své výsledky výzkumu v RIV, veřejně přístupném rejstříku vedeným úřadem vlády. MVŠO se nově řadí i mezi nejúspěšnější vysoké školy, co se počtu impaktovaných vědeckých článků týče.

Situaci komentovala docentka Jarmila Zimmermannová, koordinátorka vědeckých prací na MVŠO, slovy: „Jsme malá škola s mladým týmem akademických pracovníků a aplikovaný výzkum je důležitou součástí našeho poslání. V současnosti jsme srovnatelní i s některými ekonomickými fakultami veřejných vysokých škol, které mají v oblasti vědy a výzkumu mnohem delší tradici.“

Jednou z nejúspěšnějších oblastí výzkumné činnosti MVŠO byla za minulý rok ekonomika malých a středních podniků, makroekonomické srovnávání regionů a nekonvenční metody v informačních technologiích.

V letošním roce se klade důraz opět na ekonomické záležitosti, nicméně s doplněním kybernetické bezpečnosti a kriminality, podpory manažerského rozhodování, ekonomiky decentralizovaných energetických zdrojů a společenské odpovědnosti firem (CSR). MVŠO se zabývá i takzvanou prostorovou ekonomikou, respektive propojením ekonomiky a geoinformatiky, ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.