Vidět lze zhruba sedmdesát obrazů známých autorů jako je Antonín Slavíček, Alfons Mucha, Jan Preisler, Josef Mánes, Bedřich Havránek, Antonín Chittussi, Vojtěch Hynais a spousta dalších. Rejstřík námětů je velmi pestrý, významné zastoupení má krajinomalba, najdete zde i zátiší, veduty, biblické, mytologické, historické a žánrové výjevy, portréty a alegorie.

Výstava je výsledkem desítek let bádání v regionálních sbírkách. Tým historiků umění pod vedením odbornice na výtvarnou kulturu 19. století, Marií Mžykovou, učinil mnoho nových objevů. „V řadě případů se nám podařilo objasnit či upřesnit autorství obrazů, jejich dataci i provenienci,“ uvedla kurátorka výstavy Martina Potůčková.

Díla jsou zapůjčena ze sbírek Arcibiskupství olomouckého, z muzejní kolekce starého umění, Arcibiskupského zámku v Kroměříži, Vlastivědného muzea v Šumperku a soukromé sbírky deponované v Muzeu umění Olomouc.

Muzeum zajišťuje i zajímavý doprovodný program. Kromě klasických komentovaných prohlídek a animačních programů pro školy můžete vyzkoušet malířské workshopy pro začátečníky nebo si s rodinou zajít na tvůrčí dílny pro děti.  Muzeum také organizuje zájezdy do Prahy nebo Kameniček, které svou krajinomalbou proslavil malíř Antonín Slavíček.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.