Škola se zájemcům otevře mezi 9. a 12. hodinou dopoledne. Žáci, kteří uvažují o podání přihlášky na Gymnázium Čajkovského, budou mít jedinečnou příležitost seznámit se s jednotlivými studijními obory (v nabídce 8leté všeobecné, 6leté španělské bilingvní, 4leté sportovní a 4leté jazykové), svými budoucími učiteli, ale také získat zkušenosti od současných studentů, kteří budou během dopoledne provádět po celé škole.

Během dopoledne bude možné nahlédnout do moderního sportovního areálu Čajkaréna nebo nově zrekonstruovaných učeben biologie, fyziky, chemie a chemické laboratoře. V nich jednotlivé sekce představí své činnosti – zájemci si budou moct vyzkoušet nejrůznější pokusy, ať již „vařit lektvary“ v chemii, vyzkoušet si elektrické obvody ve fyzice nebo popovídat si s rodilými mluvčími ze Španělska nebo Německa.

Kromě toho bude představen také program studijních exkurzí a výměn, jež škola pořádá. Jedná se zejména o studijní výměny v Německu a Španělsku. Rovněž se bude možné seznámit s projektem Erasmus+, jehož je škola koordinátorem a díky němuž mohou vybraní studenti za finanční podpory Evropské unie cestovat např. do Řecka nebo Chorvatska. Neméně hrdá je škola na své sportovce a jejich úspěchy v celé škále sportů.

Na návštěvníky bude čekat také tradiční vánoční jarmark, kde budou studenti prodávat vánoční drobnosti. Přijďte se proto podívat na novou Čajkárnu, školu, která učí poznat svět a přitom si zachovává svou jedinečnou „rodinnou“ atmosféru.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.