Letošní 14. ročník soutěže zahájili náměstci hejtmana Ladislav Hynek a František Jura, kteří ve svých úvodních projevech vyzdvihli úspěchy všech nominovaných studentů. Oproti loňskému ročníku byl počet nominovaných vyšší a dosáhl počtu 232 studentů. Ocenění si pak domů odneslo 75 z nich.

Soutěž je rozdělena podle věku na dvě kategorie, přičemž první odpovídá druhému stupni ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a druhá zahrnuje studenty středních škol. V každé kategorii je potom možné získat ocenění v jedné z pěti oblastí, kterými jsou obory humanitní, přírodovědný, sportovní, umělecký a technický a dovednostní.

Studenti olomouckého Gymnázia Čajkovského byli úspěšní v obou základních kategoriích. Mladší studenti uspěli hned ve třech oborech, a to v přírodovědném (5. místo), humanitním (1. místo) a sportovním (5. místo).

V druhé kategorii určené starším studentům zabodovali studenti Čajkárny ve sportovním oboru (1. a 4. místo). Vedle úspěchů studentů jsou oceňovány i školy a Gymnázium Čajkovského si odneslo hned dva tituly – 1. místo ve sportovním a 2. místo v humanitním oboru.

Z výsledků soutěže je patrné, že studenti gymnázia jsou všestranně nadaní a dokáží uspět v náročné konkurenci studentů ze všech škol napříč Olomouckým krajem. Gymnázium Čajkovského pod současným ředitelem Mgr. Radkem Čapkou investuje značné úsilí pro zkvalitnění podmínek výuky na škole.

Škola za přispění Olomouckého kraje jakožto zřizovatele v posledních letech výrazně investovala do své modernizace, sportovcům i široké veřejnosti slouží multifunkční sportovní areál Čajkaréna, rekonstrukcí nedávno prošla elektroinstalace včetně odborných učeben. Investice do vzdělávání studentů se tak škole vrací.

Velké poděkování patří organizátorovi této prestižní akce, tedy Olomouckému kraji, a moderátorovi tohoto příjemného odpoledne panu Pavlovi Hekelovi. Je velmi pozitivní, že kraj věnuje čas a prostor svým nadaným talentům, kteří propagují svůj kraj i školu v republikovém měřítku.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.