Na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého se setkali zástupci Gymnázia Čajkovského v čele s ředitelem Radkem Čapkou a vedoucím sekce ZSV Michalem Brumarem a zástupkyně Právnické fakulty v čele s děkankou Zdenkou Papouškovou a vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání Veronikou Tomoszkovou.

Studentům gymnázia se tak otevírají zcela nové možnosti, jak získat zajímavé informace ze světa práv. Během schůzky byly dojednány konkrétní obrysy spolupráce, například nabídka tematických seminářů a workshopů na aktuální témata, jakými jsou daňová přiznání pro zájemce vyšších ročníků, ochrana spotřebitele a s tím související problematika práv při reklamacích nebo právní aspekty při brigádách, nebo přátelské sportovní klání mezi učiteli i studenty obou škol.

Studenti budou mít příležitost navštěvovat i řadu dalších přednášek, workshopů a populárně-naučných aktivit Právnické fakulty. Zohledněno bude též zaměření gymnázia na španělský a německý jazyk, kdy Právnická fakulta nabídla své zahraniční pracovníky a studenty k pořádání tematických přednášek na gymnáziu.

Gymnázium Čajkovského spolupracuje s Právnickou fakultou dlouhodobě. Mezi společné aktivity patří např. street law, tedy přednášky o základech práva, nebo Moot Court, což je středoškolská soutěž v simulovaném soudním jednání, v níž jsou studenti Gymnázia Čajkovského velmi úspěšní.

Gymnázium Čajkovského je fakultní školou rovněž Přírodovědecké fakulty, Fakulty tělesné kultury a nyní nově i Právnické fakulty Univerzity Palackého. Snahou vedení školy je, aby její studenti měli otevřenu co možná nejširší paletu možností, v jakých oborech studovat na vysoké škole. V souladu s tímto záměrem jsou v současnosti na gymnáziu realizovány projekty z programu Šablony, které studentům ukazují příklady z praxe a možnost využití svých znalostí v praktickém životě.

Škola díky tomuto přístupu slaví v poslední době nebývalé úspěchy. Její sportovci vítězí v republikových kláních, studenti jsou rovněž nadanými esejisty, herce španělské bilingvy čeká účast na přehlídce divadelních souborů v Plzni a v neposlední řadě jsou velmi úspěšní v řadě olympiád, přičemž aktuálně má škola dvě želízka v ohni v krajském kole zeměpisné olympiády. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.