Již 13. ročník soutěže zahájili náměstci hejtmana Ladislav Hynek a Jan Zahradníček, kteří spolu s vedoucím OŠMT Miroslavem Gajdůškem ocenili všechny nominované studenty, jichž bylo celkem 192. Ocenění nakonec získalo 62 z nich.

Soutěž je rozdělena podle věku na dvě kategorie, přičemž první odpovídá druhému stupni ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a druhá zahrnuje studenty středních škol. V každé kategorii je potom možné získat ocenění v jedné z pěti oblastí, kterými jsou obory humanitní, přírodovědný, sportovní, umělecký a technický a dovednostní.

V první kategorii studenti Gymnázia Čajkovského získali 3. místo ve sportovním oboru, 2. místo v přírodovědném oboru a 5. místo v humanitním oboru. V kategorii starších studentů dosáhli studenti Čajkárny 1., 4. a 5. místo ve sportovním oboru a 3. místo v humanitním oboru. Škola jako celek navíc získala 1. místo ve sportovním a 3. místo v humanitním oboru.

Z výsledků je jasně vidět, že studenti gymnázia jsou všestranně nadaní a dokáží uspět v náročné konkurenci studentů ze všech škol Olomouckého kraje. Tento úspěch je dán dlouhodobým zájmem vedení školy o co nejlepší podmínky studia na Gymnáziu Čajkovského a zároveň dokladem celkového vzestupu školy pod současným ředitelem Mgr. Radkem Čapkou.

Škola za přispění Olomouckého kraje jakožto zřizovatele v posledních letech výrazně investovala do své modernizace, jmenujme například moderní sportovní areál Čajkaréna, zateplení budovy nebo rekonstrukce elektroinstalace včetně modernizace odborných učeben z letošního roku. Investice do vzdělávání studentů se tak škole vrací.

Velké poděkování patří Olomouckému kraji jakožto organizátorovi celé akce, která nemá ve všech krajích České republiky adekvátní ekvivalent. Tato příjemná a pozitivní akce přispívá nejen k propagaci škol, ale zejména ke společenskému uznání talentovaných studentů z celého kraje. Závěrečné poděkování patří řediteli Moravského divadla v Olomouci Pavlovi Hekelovi za provázení celým slavnostním odpolednem. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.