Mons. Jaroslav Němec, papežský prelát, se narodil 25. dubna 1932 v Dolním Němčí, okres Uherské Hradiště. V roce 1951 odešel do Papežské koleje Nepomucenum v Římě, kde byl 8. července 1956 vysvěcen na kněze. Filozofická a teologická studia absolvoval na Lateránské Papežské Univerzitě, kde dosáhl bakalářského titulu ve filozofii v roce 1953 a licenciátu teologie v roce1957.

Po vysvěce­ní na kněze byl rok prefektem v Nepomucenu a pak v letech 1957-1960 působil v duchovní správě v Jižním Tyrolsku. V roce1960 byl povolán do Arcibiskupského semináře v Perugii na katedru filozofie a historie a zároveň se zapsal na místní starobylé státní univerzitě (založené ve 13. stol.) ke studiu filozo­fie se specializací v historii.

V roce 1966 byl promován  doktorem filozofie. Pak byl jmenován vedoucím katedry církevních dějin na obnovené Teologické fakultě toskán­ské ve Florencii, přičleněné k Papežské Gregoriánské Univerzitě v Římě. Působil zde jako řádný profesor a vedoucí příslušné ka­tedry od roku 1968 do roku 1980. Zároveň zastával různé funkce v Arcibiskupské kurii florentské a byl rektorem německého kostela ve Florencii.

V roce 1980 byl povolán na katedru církevních dějin no­vě zřízené Umbrijské Teologické fakulty v Assisi, přičleněné k Lateránské Papežské Univerzitě v Římě. V témže roce byl jmenován sídelním kanovníkem při katedrále v Assisi a krátce nato i kanov­níkem v Perugii.

V roce 1983 byl jmenován ředitelem tajného papežského archivu na Kongregaci pro svatořečení při Papežské kurii v Římě a stal se profesorem na tamním postgraduálním Institutu. Přijal také jmenování do funkce generálního postulátora kanonizace sv. Jana Sarkandra a vědeckého spolupracovníka kanonizace sv. Zdislavy. V roce 1987 byl jmenován papežským komořím s titulem monsi­gnora.

V roce 1993 se stal sídelním kanovníkem a prelátem Metropo­litní kapituly u sv. Václava v Olomouci a v roce 1994 mu byla udě­lena hodnost papežského preláta. Od roku 1991 přednášel na CM teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nejdříve jako hostující profesor a potom se zde v roce 1993 řádně habilitoval v oboru církevních dějin. V roce 1997 byl jmenován biskupským vikářem pro záležitosti svatořečení v olomoucké arcidiecézi.

Byl známou osobností mezi našimi krajany v zahraničí. Podporoval jejich snahu o obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Pohřeb se uskuteční v pátek 23. března ve 14.00 hodin v bazilice Panny Marie na Svatém Hostýně. Pak bude jeho tělo uloženo na místním hřbitově.                                                   

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.