Nedělní větrná kalamita způsobila v šesti lokalitách ve správě Vojenských lesů a statků ČR podle prvotních odhadů škody okolo 120 tisíc kubíků dříví. Stejně jako při srpnové větrné smršti jsou nejvíce poškozeny lesní pozemky okolo vojenských újezdů Libavá na Olomoucku a Boletice na Šumavě.

Podle ředitele VLS Josefa Vojáčka není poškození vojenských lesních pozemků nijak dramatické.

Kalamitu zvládneme

„Byť se nejedná o zanedbatelnou škodu, kalamita nevybočuje z rozsahu, který jsme zvyklí v posledních letech v souvislosti s větrem či ledovkami řešit. Disponujeme dostatkem zpracovatelských kapacit pro zpracování dříví,“ poznamenal Josef Vojáček.

Zase to odnesly smrčiny

Vichr poškodil především smrkové porosty, v převážné míře se však jedná o rozptýlené škody.

VLS budou prvotní odhady dále upřesňovat, lesníci však zatím podle informací z terénu nepředpokládají, že přerostou konsolidovaný objem 150 tisíc kubíků.

Nejhůře dopadla Libavá

Nejvíce problémů vítr u Vojenských lesů a statků napáchal na Libavé na Olomoucku. Divize VLS v Lipníku nad Bečvou hlásí škodu v rozsahu 45 tisíc metrů krychlových dříví.

Z Horní Plané na Šumavě, která spravuje vojenský újezd Boletice, hlásí polomy v objemu kolem čtyř desítek kubíků. Obě lokality patřily přitom v rámci VLS k nejpostiženějším také během srpnových větrných poryvů.

Zpracování kalamity Vojenské lesy a statky předpokládají do konce března 2018.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.