V těchto dnech jsou intenzivně proškolování specializovaným týmem projektu E-Bezpečí Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (www.prvok.upol.cz).

Hlavním tématem prezenčních workshopů jsou zejména otázky bezpečné komunikace na internetu, kyberšikana, happy slapping, sexting, kybergrooming, ochrana osobních údajů na internetu, rizika sociálních sítí, ochrana soukromí v rámci sociálních sítí, problematika hoaxu/spamu apod.

Východisko pro vzdělávání v této oblasti představuje propracovaná kazuistika, která monitoruje české i zahraniční kauzy spojené se zneužitím ICT. Součástí workshopů je také prezentace metod manipulace užívaných virtuálními útočníky, problematika práva, možnosti prevence a intervence, data z národních i mezinárodních výzkumů a jejich stručná analýza apod.

Doposud bylo v rámci programu E-Bezpečí proškoleno více než 200 policistů, kteří získali znalosti a dovednosti nutné pro vlastní preventivní činnost v této oblasti přímo ve školách. Do konce roku 2010 jich bude proškoleno více než 400.

Olomoucký projekt E-Bezpečí má již řadu let zkušenosti se vzděláváním žáků a učitelů a jeho systémem preventivních vzdělávacích akcí prošlo již více než 8000 žáků a několik stovek učitelů z celé ČR. Jeho základní devizou je přímá terénní práce s dětmi i dospělými, nikoli pouze medializace tématu a tvorba jednorázových informačních portálů. Více informací o rizicích internetu a vzdělávání v oblasti bezpečného internetu naleznete na www.e-bezpeci.cz.

Projekt vzdělávání policistů je zastřešen Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.