„Vzhledem k tomu, že jsme se v rámci této aktivity zaměřili na děti 1. stupně ZŠ, rozhodli jsme se celou akci pojmout jako sérii interaktivních workshopů, v rámci kterých se děti učily základním dovednostem pro bezpečné používání sociálních sítí, " uvedl Kamil Kopecký, vedoucí projektu E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

„Děti se například naučily, jak si vytvořit silné heslo, jak rozpoznat falešný profil od profilu skutečného, jak se zachovat v situaci, kdy se stanou oběťmi kyberšikany, jak na sociální síti nahlásit závadný obsah k blokaci apod. Veškeré znalosti a dovednosti si žáci osvojovali aktivně, sami hledali řešení problémových situací, bez problému udrželi v průběhu téměř dvouhodinového maratonu pozornost a plnou soustředěnost na vybraná témata,” dodal Kopecký.

Žáci byli v průběhu akce rozděleni do skupin, které plnily úkoly na celkem pěti stanovištích. Plynulý chod pak kromě lektorů E-Bezpečí zajišťovali také studenti pedagogické fakulty.

Studentka učitelství hudební výchovy a geografie, Veronika Ševelová, jedna ze studentských posil realizačního týmu, komentuje svou účast na akci takto: „Na Dětské univerzitě jsem měla možnost pomáhat již podruhé a práce s dětmi mě naplňovala. Na dětských účastnících akce bylo také vidět, že se jim dané hry a úkoly líbí. Myslím, že tento projekt je jedna z nejvhodnějších cest, jak dětem představit nenásilnou formou rizika používání internetu a jak je motivovat k bezpečnému používání internetových služeb.”

„V loňském roce, kdy jsme přednášku pro takto malé děti realizovali, jsme si ověřili, že sociální sítě (např. Facebook) využívají i velmi malé děti,” uvedl René Szotkowski, lektor projektu E-Bezpečí.

„Je běžné, že si i dítě ve věku 10 let vytvoří na Facebooku svůj profil - přestože ví, že je používání Facebooku povoleno až od 13 let věku! Bohužel není absolutně připraveno na možná rizika, kterým může být v těchto prostředích vystaveno. Úkolem preventivních programů E-Bezpečí je pak nenásilným způsobem děti na tato rizika upozornit a naučit je, jak se účinným způsobem bránit,” dodal Szotkowski.

Na realizaci akce spolupracovali také policisté z oddělení informační kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, kteří se zaměřují na vyšetřování případů spojených právě se zneužíváním internetových služeb. Ti dětem vysvětlili, jakým způsobem vyšetřování případů např. v prostředí internetu probíhá, na co si dávat ve virtuálním prostředí pozor a jak je důležité zveřejňovat na internetu pouze ty informace, které není možné proti dítěti zneužít.

Přednáška Rizika sociálních sítí je součástí projektu Dětské univerzity Univerzity Palackého. Podrobnosti o akci naleznete také v reportáži České televize.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.