Zařadila se tak k institucím, jejichž kvalita je ověřena a posouzena nezávislými odborníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a certifikačním týmem Národního ústavu pro vzdělávání. Certifikací úspěšně prošlo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které realizuje dnes již certifikovaný program E-Bezpečí.

Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. V praxi to tedy znamená, že aby bylo možné certifikaci – a tedy i ocenění kvality – získat, je nutné vytvořit a realizovat kvalitní program, pro které je nutné mít vybudováno funkční zázemí.

„V rámci procesu certifikace musí žadatel splňovat poměrně přísné Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a pro úspěšnou certifikaci splnit přibližně 110 různých kritérií. Ta zahrnují např. institucionální zázemí, kvalitu a odbornou způsobilost členů realizačního týmu, kvalitu samotného programu primární prevence a celou řadu dalších kritérií,” uvedl Kamil Kopecký, vedoucí Centra PRVoK PdF UP.

„Nejedná se však pouze o kontrolu formální, certifikační tým se aktivně účastní vzdělávacích akcí, na kterých ověřuje, jak lektoři reagují, nakolik je program interaktivní, zda jsou dodržovány didaktické zásady práce s dětmi a dospělými, jaké jsou výstupy aktivit apod.,” dodal.

Příprava budoucích učitelů je primárně posláním pedagogických fakult, a proto i v oblasti primární prevence rizikového chování hrají pedagogické fakulty určující roli. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se dlouhodobě zabývá těmito otázkami a pokládá je za stěžejní pro společnost a její zdravý vývoj, proto se také u svých absolventů snaží v rámci studia rozvíjet psychosociální dovednosti a zvládání zátěžových situací nejen v kontextu osobnosti učitele ale také z pohledu role, kterou učitel ve výukovém a výchovném procesu plní vůči svým žákům.

„Certifikace odborné způsobilosti pro poskytovatele programů školské primární prevence rizikového chování, která se podařila získat Centru prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jako jediné vysoké škole v České republice, je významným ohodnocením dlouholeté práce odborníků fakulty v oblasti prevence rizikového chování a umožní kvalitativně posunout tuto oblast na vyšší úroveň,“ uvedl děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Čestmír Serafín. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.