Konferenci zahájil Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí / Centra PRVoK a Hana Marešová, proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání, která jménem vedení fakulty přivítala více než 130 návštěvníků ze všech krajů ČR a také zahraniční hosty. Moderování konference se poté ujal ujal sociolog Vojtěch Bednář.

První konferenční blok zahájil René Szotkowski (E-Bezpečí / Centrum PRVoK), který představil zajímavé aktivity projektu E-Bezpečí a E-Synergie. Zdůraznil rovněž důležitost přímé práce s dětmi a upozornil na stále rostoucí počet případů zpracovávaných online poradnou, kterou E-Bezpečí provozuje.

Na Szotkowského navázal tandem policistů z oddělení informační kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Pavel Schweiner a Vlastimil Hruška. Publikum seznámili s aktuálními trendy internetové kriminality z pohledu Policie ČR.

První přednáškový blok uzavřel Dominik Jambor ze společnosti Allegro Group ČR, který se věnoval oblasti internetových podvodů v prostředí serveru Aukro.cz.

Druhý blok uvedl Martin Kožíšek ze Seznam.cz, který se věnoval právě proběhnuté kampani Seznam.cz Nahá celebrita. Ve svém vystoupení zdůraznil rizika spojená se šířením intimních materiálů českým a zahraničním bulvárem.

Na Kožíška navázal Pavel Tulej z Policejního prezídia, který se věnoval velmi zajímavé kazuistice zaměřené na informační kriminalitu. Upozornil jak na tzv. sexting, tak i na různé formy podvodné inzerce a další formy internetových podvodů.

Druhý blok pak uzavřel Petr Porubský z Linky bezpečí, který posluchačům představil aktivity a zajímavé kampaně, které LB realizuje.

Závěrečný blok zahájil Denis Gibadulin (Google), který se věnoval zejména bezpečnostním nástrojům a dalším souvisejícím službám Google. Následovala přednáška Vojtěcha Bednáře (Firemní sociolog), který seznámil posluchače s bezpečnostními riziky mobilních zařízení.

Na něj navázal Lukáš Látal z ostravského občanského sdružení Nebuď oběť, který se věnoval projektům zaměřeným na oblast bezpečnějšího užívání internetu. Látal rovněž představil posluchačům ukázkovou edukační aktivitu spojenou s tragickým případem kyberšikany Amandy Toddové. 

Poslední přednáška patřila zahraničnímu hostu Lukaszi Tomczykovi z Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Oświęcim, který seznámil publikum s aktuálními daty ze svého výzkumu zaměřenému na oblast rizikového používání internetu.

Konference poskytla prostor pro výměnu znalostí a dovedností mezi vysokými, středními a základními školami, zástupci policie a zástupci komerčních firem a upozornila na nutnost věnovat i nadále pozornost tématům využívání ale také zneužívání internetových služeb.

Další detaily a prezentace jednotlivých řečníků jsou k dispozici na internetových stránkách http://konference.e-bezpeci.cz.

Konference Nástrahy a nebezpečí internetu byla jedním z dílčích výstupů projektu E-Synergie - vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace (CZ 1.07/2.4.00/17.0062).

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.