Tradiční setkání s biskupem neboli BISCUP bude letos bez přítomnosti biskupa Františka Václava Lobkowicze, který se s mladými spojí jen telefonicky ze svého lázeňského léčebného pobytu.

Celý víkend s mladými prožije generální vikář diecéze Mons. Martin David, který bude také v sobotu v 11.00 hodin sloužit v jesenickém farním kostele mši svatou. Dopoledne čekají na účastníky setkání katecheze na různá duchovní témata a odpoledne se mohou těšit na hru v ulicích města. Setkání zakončí v neděli 2. dubna mše svatá v kostele, která začíná v 10.30 hodin. Program setkání zde.

Tradice setkání mladých s diecézním biskupem zavedl v roce 1984 papež Jan Pavel II. Od té vyhlašují papežové Květnou neděli jako Světový den mládeže. Jednou za čtyři roky se mládež schází na celosvětovém setkání. Naposledy v Krakově s papežem Františkem, který každoročně adresuje mladým také své poselství.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.