Ještě před tím se oddělení otevře široké veřejnosti, která si zdejší prostory může prohlédnout v rámci dne otevřených dveří v úterý 7. března od 13.15 do 16.00 hodin.

Díky rekonstrukci došlo ke zlepšení celkového komfortu klientů hospitalizovaných v léčebně dlouhodobě nemocných. „Hospitalizovaní pacienti mají více soukromí a k dispozici jsou jim díky změně dispozic také větší prostory,“ uvedl ředitel Jesenické nemocnice MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA, MPH s tím, že rekonstrukcí prošel také výtah a vstup do budovy. 

Projekt počítal také s vybudováním nového zázemí pro rehabilitaci, pokojů pro pacienty v terminálním stádiu života, či zázemí pro obézní pacienty. Kromě stavebních prací projekt zahrnul také pořízení vnitřního vybavení a aktivity spojené se vzděláváním zdravotnického personálu a rozvojem služeb.

Den otevřených dveří se uskuteční v úterý 7. března od 13:15 do 16:00 hodin a bude zpříjemněn hudebním programem, který zajistí hudební uskupení s názvem Sbor Jesenických seniorů (JESEN). Připraveny budou také komentované prohlídky prostor.

Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly částky téměř 20 miliónů korun. Projekt s názvem „Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí, číslo projektu CH.10/1/016“ byl finančně podpořen z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce (Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union) a na financování se podílel také Olomoucký kraj a Sdružení měst a obcí Jesenicka. 

Léčebna dlouhodobě nemocných vznikla v Jesenické nemocnici již v roce 1985 vyčleněním z interního oddělení. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.