Zbrusu nový vzhled během května získá Slovanský pramen, který je nejbližším a nejnavštěvovanějším přírodním zdrojem pitné vody v okolí Priessnitzových léčebných lázní.

„První zmínka o pramenu pochází z roku 1845, kdy se jmenoval Silber-Quelle (Stříbrný pramen). Po roce 1945 byl, podobně jako většina zdejších pramenů, přejmenován. Jeho současná podoba pochází z roku 1961 a esteticky není příliš zdařilá,“ popisuje historii pramene lázeňský průvodce Jiří Glabazňa.

Nové podoby se pramen dočká díky spolupráci Priessnitzových léčebných lázní, Lesů ČR a německého spolku Deutscher Naturheilbund. „Velice nás těší až jakýsi patriotismus tohoto největšího německého spolku přírodního léčitelství, bez jehož štědrého daru by byla rekonstrukce komplikovanější. Spolek totiž ve svých počátcích, tedy od roku 1889, nesl Priessnitzovo jméno a dodnes se hlásí k Priessnitzovu odkazu. Jeho zástupci se k nám rádi vrací,“ vysvětluje aktivitu Němců Tomáš Rak, obchodní ředitel lázní.

V těchto dnech se vyrábí umělecké prvky, kterými bude pramen osazen. Návrh bronzového chrliče vytvořila sochařka Iva Svobodová. Slavnostní otevření obnoveného Slovanského pramene lázně plánují na začátek června tohoto roku.

Německý spolek přírodní léčby (Deutscher Naturheilbund) je neziskovou organizací sdružující příznivce přírodní léčby v německy hovořících zemích. Byl založen v roce 1889, má více než 14 tisíc členů. Zabývá se primární prevencí a širokou škálou terapií vycházejících z přírody, navazuje na odkaz Vincenze Priessnitze. Spolupracuje s univerzitami a odborníky z různých oblastí – cílem je integrovat přírodní léčbu do medicínského vzdělávacího systému. Jde o nezávislé, dobročinné, nábožensky a politicky neutrální sdružení.

Členové Naturheilbundu navštívili oficiálně Priessnitzovy léčené lázně poprvé na podzim 2014 a od té doby se pravidelně vrací. Vedení spolku se rozhodlo přispět k obnově odkazu Vincenze Priessnitze sponzorským darem na obnovu Slovanského pramene.

Další informace o Německém spolku přírodní léčby

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.