Priessnitzův životopis z pera jeho přítele, který byl poprvé vydán necelý rok po Priessnitzově smrti, do češtiny přeložil MUDr. Alois Kubík, emeritní primář Priessnitzových léčebných lázní a dlouholetý propagátor Priessnitzových metod.

„Čtenářům se tak do rukou dostává kniha, z níž autoři píšící dodnes o Priessnitzovi hojně citují, opírajíce se o ni jako o kánon,“ přiblížil knihu Květoslav Growka ze Státního okresního archivu v Jeseníku.

E. M. Selinger, rodák ze Šternberku na Moravě, právník, poslanec říšského sněmu, ale i autor divadelních her, jako mnoho jiných hledal na věhlasném Gräfenberku recept na své podlomené zdraví. Nakonec se stal velkým zastáncem vodoléčby, Priessnitzovým přítelem a životopiscem.

Growka dodává: „Autor, píšící o sobě ve 3. osobě, vystupuje v knize v roli svědka, někdy aktéra událostí, čímž objektivizuje fakta, svázaná románovou formou odpovídající éře romantismu.“ Příběhu je i v českém překladu zachována tato poetizace 19. století, nicméně pasáže věnující se péči o zdraví stojí za zamyšlení i na počátku 21. století.

Knihu je možné si zakoupit v Priessnitzových léčebných lázních.

Další informace na www.priessnitz.cz a na lázeňském facebooku.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.