Na horním konci osady Zálesí (původně Waldek, později Valdek) byla odhalena unikátní interaktivní informační tabule. Je dílem Lukáše a Zdeňky Morávkových, kteří v osadě i s dvěma dětmi žijí a kterým v jejich úsilí pomáhali přátelé z občanského sdružení Světakraj. Finanční grant na tabuli poskytlo město Javorník.

Její horní část informuje o osadě Zálesí. První zprávy o obci jsou z konce 16. století. Nejvyššího počtu obyvatel dosáhla v roce 1880 a to 615 - žili v 111 domech. Byla to zcela soběstačná obec osídlená výhradně Němci. V období první republiky, kdy tu žili už dva „Čechoslováci“, zde najdeme školu, dvě hospody, obchod a dokonce i pobočku spořitelny. Samozřejmostí byli potřební řemeslníci.

Kostel Sv. Barbory s farností silně ovlivňoval společenský život. Lidé se živili prací na poli, zahradách a v lese, v provozu byl čedičový lom, bývaly zde dvě vápenky s lomy na vápenec. Lidé si dříve přivydělávali i přadláctvím.

Zlomovým obdobím v historii vesnice bylo období rozdělení Slezska, kdy byla odříznuta od blízkého lázeňského města Ladeku (nyní Lądek Zdrój). Konec druhé světové války přinesl vysídlení německého obyvatelstva a tvrdé životní podmínky nelákaly osídlence. Oživení přineslo v roce 1957 otevření uranového dolu, avšak v roce 1968 těžba skončila. Neobydlená stavení armáda zbourala. Kostel sv. Barbory postupně chátral a byl v roce 1989 zbořen.

Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 25 domů, z toho 7 trvale obydlených. V současné době má osada dvacet trvale žijících obyvatel. Je zde lyžařský areál s večerním lyžováním a v bývalé škole sídlí občanské sdružení Ester. Jednou z jejich aktivit je práce s terapeutickou komunitou lidí se schizofrenním onemocněním. Ti zde farmaří a odvedli velký kus práce na zvelebení okolí.

Část patří dětem

Dolní část interaktivní tabule patří dětem - je rozdělena na tři části a podepsala se na ní výtvarná profesionalita autorky. V první části se děti seznámí se zdejší pověstí o skřítkovi a do okénka křídou napíšou, jaké by mu daly jméno. Z předtvarů s magnetickými úchytkami sestaví bývalou pečeť Zálesí (strom s ptáčkem) a podle fantazie si vytvoří svou vlastní.

V další části na počitadle z korálků oddělí počet lidí v osadě od počtu, který zde žil před sto lety. Na té poslední podle fantazie magnetickými čtverečky představujícími domy tvoří mapu vsi před sto lety. Nápovědou je jim mapa v horní části pro dospělé turisty. Přitom hádají, kolik žáků měla zdejší škola v roce 1828. Výsledek dostanou překlopením tabule a doví se, že 82 dětí zvládal jeden učitel.

Tabule je opatřena QR kódem umožňujícím polským turistům přečíst si na smartphonech překlad textu cedule ve své mateřštině. Určitě si novinky všimneme na modré turistické značce z Borůvkové hory přes Travnou, Zálesí, Račí Údolí do Javorníku. Kolem vede také cyklotrasa 6222.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.