V současné době je do systému zapojeno 12 ubytovatelů, 25 poskytovatelů zážitkových služeb, nabízejících přes pět desítek zážitků.

„Od myšlenek s papírovými kupóny jsme došli k realizaci karetního systému. Ten umožňuje jednoduchou evidenci, statistiky, je možné uskutečňovat i platební styk mezi provozovateli atraktivit cestovního ruchu,” vysvětlil Petr Mudra, starosta České Vsi a jeden z iniciátorů vzniku prvního komplexního věrnostního systému v Jeseníkách.

Hlavním smyslem systému je především motivace pro turisty navštívit zdejší region, prodloužit dobu návštěvnosti a také získat relevantní data o chování turistů v Jeseníkách. „Právě reálná data mohou být zajímavá jak pro samotné provozovatele služeb, tak pro obce i jednotlivé mikroregiony navzájem,“ uvedla koordinátorka projektu Jeseníky RegionCard Kamila Sochová.

Současně by z bonusového karetního systému měli těžit především poskytovatelé služeb. „Přínosem by měla být větší propagace jejich služeb a nabídek. Často se setkáváme s tím, že ubytovaný host Jeseníků se o mnoha atraktivitách a službách nedozví. Cílem ubytovací karty je s nimi seznámit a nabídnout služby navíc,” podotkl Mudra.

„Bezmála čtyři sta klientů využívá náš vlastní bonusový systém již čtyři roky. Nyní se zapojujeme do Jeseníky RegionCard, protože se domníváme, že je životaschopný,” uvedl ředitel Relax centra Kolštejn v Branné Tomáš Drápal.

Systém nabízí návštěvníkům v první zkušební letní sezóně 2015 dvě roviny výhod. Základní pravidlo pro získání karty je podmínka délky pobytu, tedy minimálně dvě strávené noci v některém ze zapojených hotelů či penzionů. Na recepci získá návštěvník v případě pobytu delšího než dvě noci zdarma personifikovanou kartu s unikátním čárovým kódem.

Podle délky pobytu obdrží ubytovaný host nárok na balíčky výhod a slev na mnoha místech napříč Jeseníky, které může během svého pobytu v regionu uplatnit. Nejedná se tak pouze o slevu v místě poskytovatele ubytování, ale naopak na mnoha dalších okolních místech, která stojí za to během svého pobytu navštívit.

Systém bonusové karty Jeseníky RegionCard by měl fungovat na celém území Jeseníků, Králického Sněžníku a Rychlebských hor. Není zaměřený přímo na ubytování, ale na poskytnutí bonusu v podobě zážitkové služby v regionu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.