„Nyní jsme vyhlásili pátou výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. LEADER, Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova České republiky,“ upřesnila ředitelka MAS Horní Pomoraví Anna Bartošová s tím, že letos mohou nově žádat také příspěvkové organizace zřizované obcemi.

Mezi oblastmi podpory se letos objevuje například Venkovská turistika, kdy žadateli mohou být zemědělští podnikatelé, podnikatelé v cestovním ruchu, obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace nebo již zmíněné příspěvkové organizace. Až padesátiprocentní podporu mohou získat výrobci potravin v rámci fiche nazvané Regionální produkce – zdroj rozvoje regionu. Na devadesátiprocentní podporu mohou dosáhnout obce, neziskovky či příspěvkové organizace v rámci fiche Venkov  - místo pro život, zaměřené na úpravu veřejných prostranství.

„Žádost o dotaci se předělá na formuláři, který je ke stažení na www.hornipomoravi.eu ve složce LEADER/ Výzva č.5 SPL_květen 2012, kde jsou také další důležité informace pro žadatele. Součástí žádosti jsou povinné a nepovinné přílohy podle instrukcí k daným fichím, které jsou k dispozici také na uvedených webových stránkách,“ uvedla Bartošová.

Nejzazší termín podání žádosti je 23. května do 15 hodin. V průběhu května se uskuteční informační seminář pro žadatele. Termín konání bude uveřejněn na webu. „Případné dotazy mohou zájemci směřovat na projektové manažerky MAS, kontakty naleznete na uvedených webových stránkách,“ dodala ředitelka.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.