„Už v roce 2016, kdy byly hnědé BIO popelnice v Ostravě zavedeny, si město vymínilo, že svoz bioodpadu bude probíhat celoročně. Tak zodpovědný přístup k životnímu prostředí není v jiných městech běžný,“ konstatuje Vladimíra Karasová, tisková mluvčí odpadové společnosti OZO Ostrava, a dodává, že do BIO popelnic patří kromě trávy, listí a menších větví také další biologicky rozložitelný odpad, například slupky z ovoce a zeleniny, zelené natě či skořápky ořechů.

„Rozhodně tam však nepatří zbytky tepelně upravovaných pokrmů ani biologicky rozložitelný odpad živočišného původu. Jejich přítomnost v BIO popelnici by znemožnila další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu,“ upozornila s tím, že jde o jiný druh odpadu, který potřebuje odlišné zpracování.

„Bioodpad o větším objemu, například větve, trávu a listí shrabané při podzimním úklidu zahrad, doporučujeme celoročně odvážet přímo do areálu naší kompostárny v Hrušově,“ navrhuje a dodává, že kromě minimální čekací doby na odbavení je v Hrušově dalším příjemným bonusem také možnost koupit kvalitní zeminový substrát nebo kompost.

„Výhodou je tu rovněž naprosto jednoduchá manipulace s biodpadem. Zatímco ve sběrných dvorech je třeba ho uložit do kontejnerů, v Hrušově stačí na určeném místě prostě jen vysypat přívěsný vozík. Ostravané mohou do naší kompostárny přivážet bioodpad zdarma, pro obyvatele jiných měst je tato služba zpoplatněna,“ objasňuje.

O termínech zimních svozů budou uživatelé BIO popelnic v Ostravě informováni jak formou letáků zaslaných přímo do schránek, tak na webových stránkách společnosti OZO Ostrava, kde jsou kromě jiného uvedeny také informace o sběrných dvorech a o tom, jaký odpad, v jakém množství a kdy zde mohou Ostravané bezplatně odevzdat. V sekci Aktuality naleznou také upozornění na případné úpravy provozní doby například v souvislosti se státními svátky apod.

Další informace na www.ozoostrava.cz.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.