Účastníci z řad podnikatelského, politického i veřejného sektoru společně hledali odpověď na otázku: Podporuje stát a místní samosprávy efektivně malé a střední podnikání?

Během dvou diskuzních panelů se postupně vystřídali v jejich čele poslanec Leo Luzar, jednatelka společnosti Daně v pohodě Eva Vysekalová, zastupitel města Ostravy Martin Štěpánek, vedoucí katedry Veřejné ekonomiky EkF VŠB-TUO Petr Tománek, zástupce Moravskoslezského kraje Jan Dekický, jednatel společnosti Autoškola Club Česká republika Dalibor Tichý a starosta městského obvodu Michálkovice a současně ostravský zastupitel Martin Juroška.

Každý panel trval přibližně jednu a půl hodiny a k tématu se kromě panelistů mohli vyjádřit i hosté konference. Výsledkem byla přínosná debata, která obohatila podnikatele i zástupce veřejné sféry.

K hlavním výsledkům konference se řadí problematika schvalování podpory pro malé a střední podnikatele. Bylo řečeno, že diskuze a otázky mnohdy nastávají až po schvalovacím procesu. V dnešní době se většina malých a středních podniků nemůže věnovat rozvoji podnikání, ale musí se prokousávat bariérami. Vidět to lze ve vztahu k aplikaci jednotlivých zákonů do praxe, když každý den vznikne 1 nový zákon.

Zajímavým zjištěním je pokles výběru daní z výnosů na čtvrtinu stavu, který byl v ČR v roce 2009. Během konference se debatovalo také nad možnými řešeními současných problémů malého a středního podnikání.

Klíčem k rozvoji se například mají stát pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou. Objevily se také názory na zefektivnění práce úředníků, změny v nastavení současného systému či užívání logiky v byrokratické praxi.

Pro obyvatele a podnikatele Moravskoslezského kraje rovněž zaznělo několik kladných zpráv. Jednou z nich je možnost pro nově přistěhované občany do Karviné, Orlové a Havířova získat bezplatně dlouhodobou jízdenku do zaměstnání. Platí to i pro tamní absolventy středních a vysokých škol.

Dále, například v Ostravě-Porubě se plánuje zřízení 500 nových parkovacích míst a vybudování parkovacího domu u Fakultní nemocnice. Kraj i město navíc intenzivně spolupracují s univerzitami a podnikateli na zajímavých projektech, které přinesou nové možnosti. Zapomínat by se nemělo také na podporu ze strany podnikatelského inkubátoru.

Partnery letošního ročníku byly: Czech Cool Trade s.r.o., Daně v pohodě s.r.o., Ekonomickáfakulta VŠB-TUO, Kaktus reality s.r.o., Neo Finances s.r.o. a Ústav pro rozvoj vzdělání apodnikání.

Platforma CCT FORUM se osvědčila a návrhy, které v rámci diskuze vznikly prostřednictvím úhlů pohledů podnikatelů, politiků a ekonomů na efektivnost a potřebnost podpory malého a středního podnikání mají komplexní podobu.

Účastníci se můžou těšit na další ročník ekonomicko-podnikatelské konference Czech Cool Trade Forum 2018, který se již nyní připravuje.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.