Před touto přednáškou proběhla již 19. ledna 2018 výroční členská schůze UKS (univerzitní klub seniorů), na které seznámila její předsedkyně Bronislava Wágnerová přítomné členy s činností v roce 2017, nastínila rámcový program a jeho výhled na začátek roku, který bude průběžně aktualizován.

Po ukončení VČS se uskutečnila avizovaná přednáška ing. Vlasty Gazdové z Centra životní rovnováhy na téma Zvyšujeme psychickou odolnost.

Prvním přednášejícím z celkem 11 témat, která proběhnou do poloviny června, byl PhDr. Jiří Jung, Ph.D. z katedry dějin umění a kulturního dědictví, Filozofické fakulty Ostravské univerzity.  

Celkem 90 účastníků na této akci, kteří zcela zaplnili učebnu, byli seznámeni s tím, jak města i obce moravskoslezského regionu prošla během 20. století radikální proměnou související nejen s vývojem architektonických stylů, ale především s industrializací regionu a proměnou životního stylu jednotlivých sociálních vrstev.

Přednáška srozumitelnou formou představila důležité etapy ve vývoji architektury a urbanismu Ostravska, seznámila posluchače s hlavními architektonickými proudy, které ovlivnily zdejší stavební kulturu a upozornila na odlišnosti stylu regionu a kulturních center (zejména Praha, Brno).

Po krátkém úvodu věnovaném situaci na počátku 20. století byla hlavní pozornost věnována 3 epochám - meziválečné architektuře za první republiky, výstavbě průmyslových měst v 50. letech v duchu socialistického realismu (Sorela) a následně panelové výstavbě let 60. - 80. 20 století. Samozřejmostí bylo i to, že vše bylo představeno a doprovázeno bohatou prezentací snímky nejen staršího data, ale i novějšími z měst např. Ostravy, Opavy, Českého Těšína a dalších z tohoto regionu.

Přednáška s nebývale vysokou účastí svědčila o zájmu seniorů o tento semestrální kurz s názvem Vzpomínky na 20. století, který je financován z evropských fondů. Lze věřit, že i druhé pokračování na téma Ostravská průmyslová oblast v průběhu 20. století, naplánované na 16. února, bude také v tak hojném počtu navštíveno. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.