V pátek 24. listopadu byl ukončen kurz s názvem Vybrané kapitoly ze sociální patologie, který se skládal z pěti tematických okruhů s názvy Agresivní sociálně patologické jevy, Nové typy kriminality a sociopatie, Patologické jevy vznikající na základě sociální exkluze, Tradiční formy závislosti a Nové typy závislostního chování. 

Téma č. 1 se zabývalo např. vymezením základních pojmů, problematikou normality a konformity a etiologií sociálně patologických jevů a chování. V tématu č. 2 se hovořilo o vybraných globalizačních procesech a bezpečnosti, o terorismu, extremismu jako společenské hrozbě, dále o organizovaném zločinu, korupci a výnosech z trestné činnosti.

Také téma č. 3 mělo zajímavou náplň - hovořilo se o agresivitě a násilí, šikaně v různých typech institucí, problematice týrání a zneužívání dětí a seniorů a také o sebevraždě jako agresi, obrácené vůči vlastní osobě. Téma č. 4 se zabývalo kriminalitou páchanou na seniorech, náboženskými sektami a riziky vyplývající z jejich existence, bezdomovectvím, prostitucí a patologickým hráčstvím, téma č. 5 pak sociálně patologickými jevy v oblasti životního prostředí, dopravy, na úseku sociálních věcí, spojené s pracovním trhem a na poli bytového hospodářství.

Přednášející PhDr. Michal Kedroutek připravil na závěr vyzkoušení všech přítomných - každý z účastníků si vybral číslo s třemi otázkami z probíraných témat, na které musel podle úvahy svými slovy odpovědět. Zajímavý nápad, který byl všemi akceptován se závěrem, že jim bude udělen zápočet z tohoto kurzu.

Dále ještě bude probíhat několika přednáškami snad nejdelší kurz Pokročilé počítačové technologie aneb Práce s multimediálními daty s přednášejícím Ing. Pavlem Smolkou, Ph.D. Zde ještě čeká účastníky úpravy fotografií, používání filtrů a efektů, téma využití digitálních fotoaparátů pro pořizování videa a v neposlední řadě na možné propojení fotografií a map. Je třeba připomenout, že se ke konci také chýlí kurz s pěti tématy s názvem Filosofie prostoru, kde je přednášejícím ThLic. Vladimír Šiler, Dr.

Poslední tečkou za zimním semestrem bude avízované setkání v pátek 1. prosince v 15 hodin na PřF Ostravské univerzity, kde proběhne schůzka, na které budou účastníci, kterých je již přihlášeno více než sto, seznámeni s aktivitami Virt U3V na další tři roky, především však na období leden - červen 2018. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.