Součástí oslav jubilea bude v sobotu 21. 10. benefiční běh pro Pavla. Start závodu je v 16.00 hodin u kostela. Konec registrací je v 15.30 hodin. Výtěžek bude věnován Pavlovi Prunnerovi s diagnózou DMO - kvadrospastická forma s těžkou mentální retardací. Pro Pavla je potřeba zakoupit chodítko a asistenční službu ke zlepšení životní situace v hodnotě 210 tisíc korun.

„Na trať závodů s délkou tratí 5 a 10 kilometrů jsou zváni výkonnostní běžci, amatéři, ale i zdravotně postižení. Pořadatelem a současně garantem závodu je Římskokatolická farnost Ostrava-Zábřeh ve spolupráci s organizací Young Life Česká republika, pobočka Ostrava. Záštitu nad touto akcí převzal starosta městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář.

Další informace

V neděli 22. 10. bude výročí kostela prožívat farnost Ostrava-Zábřeh při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin. Hlavním celebrantem bude pomocný biskup ostravsko-opavský Mons. Martin David. Slavnostní den završí koncert. Od 17.00 hodin vystoupí v kostele Svatého Ducha pět absolventů švýcarské Schola Cantorum Basiliensis.

Kostel Svatého Ducha byl postaven v letech 2004-2007 podle projektu Ing. arch. Marka Štěpána z Brna, který zvítězil v architektonické soutěži. Jde o sakrální atypickou stavbu, která se skládá z kostela, pastoračního centra a samostatné věže se zvonicí. Půdorys kostela je elipsovitý, má osy 31 x 25 m, s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Štíhlá železobetonová věž s třemi zvony a vnitřním schodištěm je vysoká 30 metrů.

Zvony byly odlity dílnou Josefa Tkadlece z Halenkova. Největší nese jméno proroka Daniela a váží 533 kg. Střední zvon Panny Marie Guadalupské má hmotnost 316 kg a nejmenší zvon nese jméno Matky Františky a váží 224 kg. Zvony byly požehnány biskupem Lobkowiczem 4. 11. 2005. S ohledem na málo únosné podzemní vrstvy jsou kostel i věž založeny na 36 betonových pilotech do hloubky cca 18 metrů od okolního terénu.

Chrámová část kostela svým vybavením odpovídá současným požadavkům na shromažďovací prostor, tzn., že vytápění je zabudované v podlaze, výměnu vzduchu řeší vzduchotechnika, požární nebezpečí hlídá elektronika, objekt má sociální vybavenost a další.

Pastorační centrum Jana Pavla II. v podzemním podlaží má víceúčelový sál s pódiem a prostory pro pastoraci včetně sociálního zařízení. Přístup do objektu je řešen schodištěm i bezbariérově, přístup do pastoračního centra je řešen i vnitřní výtahovou plošinou. Pět oken kostela v letech 2007 až 2015 postupně zaplnily vitráže, jejichž autorem je umělec Jakub Špaňhel.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.