Zatímco úvodní část tohoto projektu proběhla v Centru Pyramida Ostravské univerzity, na domácí půdě Univerzitního klubu seniorů, kterou vedla brněnská koučka Mgr. Soňa Staňková, workshop vedl lektor tvůrčího psaní René Nekuda.

Jeho Kreativní zápisník již po dobu 6 let zasvěcuje internetové čtenáře do psaní kreativních příběhů a jak autor sám říká, je "zábavným společníkem, jenž umí hravou formou rozvíjet kreativitu, uchovávat nejlepší nápady, rozšiřovat slovní zásobu, odkrývat hluboká tajemství a bojovat s tzv. tvůrčím blokem. Je v něm více než stovka netradičních a bohatě ilustrovaných cvičení, kde jediným správným řešením jste vy sami”.

Tento mladý sympatický lektor přítomné seniory poutavým a erudovaným způsobem seznámil se základními principy tvůrčího psaní, jaké otázky si mají při psaní vždy položit, vysvětlil jim "systém obrácené pyramidy", zásady pro perex (úvod), poradil jim, jak by měli získaných poznatků využít např. při tvorbě pozvánek na klubové akce, tvorbě článků na www. sensen.cz a různých médií a v neposlední řadě, jak vytvářet cenné příspěvky do Národní kroniky, která už po mnoho let uchovává paměť národa pro budoucí generace.

Odpovídal diskutujícím na konkrétní otázky a na písemném modelovém článku si senioři sami vyzkoušeli, jak vytvořit titulek, perex a fakta k podpoření zprávy.

Na praktickou část R. Nekudy pak navázal průvodce webem www.sensen.cz Jiří Jinger, který seniory seznámil s manuálem nového webu a vyzval je, aby jeho prostřednictvím informovali celou rodinu seniorských klubů, které jsou součástí SenSenu, o svých aktivitách, konaných akcích a v hojném počtu se zapojili rovněž do projektu Národní kronika.

Jeho význam podpořil její zakládající patron, uznávaný pedagog, spisovatel a muzikolog PhDr. Zdeněk Mahler těmito slovy:

„Obracím se na vás, a pak na lidi, s nimiž budete hovořit, abyste je přiměli obnovovat paměť národa. Návaznost informací, ale vlastně i sympatiemi mezi generacemi je narušena. My víme, co je to mládí, ale oni ještě nevědí, co je to stáří. A zatím nejsou ochotni nám příliš naslouchat. Jednou to stáří také prožijí, a i kdyby to, co my jim odkážeme, bylo jen to, aby neopakovali, to co jsme dělali my špatně, tak už to je cenné. Z tohoto důvodu bych se moc přimlouval, aby tyto dnes vznikající paměti národa, obrazy naší doby, byly velice bohaté.”

Koordinátorka SenSenu nadace Konto Bariéry Mgr. Kateřina Sodomková darovala zástupcům spoluorganizátorů projektu - Univerzitnímu klubu seniorů Ostrava a Komunitnímu centru Archa v Ostravě-Porubě pro jejich budoucí dopisovatelskou činnost kvalitní notebook, který přijali s velkými díky a ujistili ji, že bude v jejich klubech plně využit.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.