Zmíněnou péči o osoby bez domova v Českém Těšíně nepodceňují. Zdejší městští strážníci v chladných dnech vyrážejí do ulic a kontrolují lokality, kde se bezdomovci nejčastěji vyskytují. „Podle sdělení dozorčích nezjistili policisté závažnější problém. Na každé směně budili průměrně desítku lidí a informovali je, aby se přesunuli do tepla,“ uvedla Dorota Havlíková, tisková mluvčí Českého Těšína.

O poskytnutí zázemí pro občany bez přístřeší se ve městě stará středisko Bethel zřizované Slezskou diakonií. Zde si v denním centru mohou bezdomovci odpočinout, ohřát se a využít některých dalších nabízených služeb. „Mají k dispozici koupelny, vybavenou kuchyňku k přípravě jídla a pravidelně jim také poskytujeme pomoc ve formě základních potravin. Dostávají například těstoviny, rýži, luštěniny nebo čerstvou zeleninu,“ vysvětlil Tomasz Gierczuszkiewicz, vedoucí střediska Bethel Český Těšín.

Součástí zařízení je také noclehárna. „Město má domluveno, že v tak velkých mrazech dovolí její pracovníci pobýt i lidem, kteří mají něco upito. Přísná pravidla totiž jinak neumožňují přijímat osoby pod vlivem alkoholu,“ doplnila Dorota Havlíková. Protože není předpověď počasí ani do dalších dní příliš příznivá, navýšilo vedení centra jeho kapacitu a zřídilo takzvané teplé židle. Bezdomovci na nich mohou zdarma posedět nebo i přenocovat.

Sedmatřicet lůžek v otrokovickém azylovém domě Samaritán a čtyři lůžka v noclehárně jsou v těchto dnech obsazena do posledního místa. Obě zařízení provozuje místní Charita sv. Anežky, která navíc od listopadu do března otvírá lidem bez domova tzv. seďárnu. Ve dvou mobilních buňkách poskytuje od večerní devatenácté hodiny do sedmi hodin rána teplé přístřeší.

O návštěvníky se starají tři uživatelé azylového domu Samaritán. Průběžně se střídají na směnách a znovu tak získávají pracovní návyky, které mnohdy jako dlouhodobě nezaměstnaní lidé ztratili. O klienty, kteří za pobyt v seďárně nic neplatí, se starají a zdarma jim nabízejí také občerstvení - polévku.

„Tuto službu můžeme vykonávat jen díky výborné spolupráci s Městským úřadem v Otrokovicích, který uhradil nákup buněk a také platí náklady na vytápění,” dodal vedoucí Samaritánu Aleš Jaroš.

Strážníci pražské městské policie v lednových mrazivých dnech provádějí v rámci běžného výkonu služby zvýšené preventivní kontroly zaměřené na osoby bez domova. Nabízejí kontakty např. na charity, neziskové organizace a armádu spásy, kde mohou lidé bez domova přečkat mrazy.

Hlídky tyto osoby dále upozorňují třeba na nebezpeční vysoké konzumace alkoholu nebo používání otevřeného ohně. „To, jestli osoby bez domova využijí služeb, které nabízejí různé charity, je čistě na jejich vlastním uvážení. Velice často bývá překážkou jejich stav pod vlivem alkoholu,” informoval mluvčí Městské policie Praha Jan Čihák.

Také policisté z Berouna ve spolupráci s městskými policisty podle mluvčí Policie ČR Beroun Marcely Pučelíkové objíždějí místa, kde se vyskytují bezdomovci a snaží se je přimět k návštěvě místní charity.

V rámci současné intenzivnější terénní sociální práce, při níž se vyjíždí do ostravských lokalit s větší koncentrací bezdomovců, lidé bez domova uvádějí, že jsou na mrazivé počasí dobře připraveni, mají teplé oblečení a také své provizorní příbytky a stany mají zateplené dekami, spacáky a matracemi.

„Pokud projeví zájem o využití možnosti přespání v noclehárně či nočním zimním centru, může tak učinit prakticky okamžitě, jelikož kapacity jsou dostačující a místa jsou stále volná. Zde mohou tito lidé také získat teplé jídlo, nápoje či deky,“ uvedl Mgr. Petr Habram z oddělení sociální péče a metodiky ostravského magistrátu.

Další článek o péči o lidi bez domova v Ostravě

AUTORSKY PŘISPĚLI: Vendula Foldyna Holendová, Libuše Miarková, Vratislav Konečný a Josef Zajíc

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.