Oslavy začnou předáním rekonstruované půjčovny čtenářům, přičemž slavnostního přestřižení pásky se zúčastní významné osobnosti regionu. Autorkou návrhu rekonstrukce je Ing. arch. Eva Špačková. V rámci programu bude promítnut krátký časosběrný snímek, který přiblíží průběh rekonstrukce.

Překvapením pro čtenáře bude kromě zcela nového designu celého prostoru také instalace pětimetrového dřevěného reliéfu Lumíra Čmerdy nazvaného Svět vědy / Kniha – zdroj poznání, který byl v roce 1975 vyrobený přímo pro vědeckou knihovnu a dosud nebyl umístěn ve veřejných prostorách.

Součástí oslav bude také vernisáž výstavy Prvorepublikové knihovnictví. Dobové materiály z období první republiky seznamují s významnými osobnostmi knihovnictví regionu, s provozem knihoven a dalšími zajímavostmi. Výstavu připravili pracovníci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Knihovny města Ostravy.

V tento den budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost vidět tuto výstavu v ucelené podobě. Následně bude jedna její polovina instalována v prostorách Knihovny města Ostravy a druhá ve vědecké knihovně. V prosinci si knihovny výstavy vymění. Projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava.

Pro zájemce jsou připraveny exkurze do běžně nepřístupných prostor knihovny, jako je například sklad s fondem čítajícím více než 100 000 knih. Knihovna si připravila navíc dárek pro nové čtenáře, a tím je půlroční registrace zdarma, pokud se přijdou zaregistrovat v sobotu 27. října v průběhu běžného sobotního provozu nebo v rámci návštěvy odpoledních oslav.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.