Hlavní cíl festivalu – ukázat návštěvníkům rozmanitost knihoven v centru Ostravy a přiblížit jim, v čem jsou jednotlivé knihovny jedinečné – byl opět beze zbytku naplněn.

Podmínkou získání hlavního bonusu (např. registraci zdarma do knihovny) byla návštěva 6 knihoven a získání jejich razítek do festivalové pohlednice. Všechny knihovny připravily bohatý program.

V Ostravském muzeu bylo možné navštívit workshop s tématem kaligrafie, v Národním památkovém ústavu zase aktuální výstavu a přednášku Nové Lauby - první fáze zjišťovacího archeologického výzkumu v centru Ostravy.

Z knihovny Ostravské univerzity si návštěvníci odnášeli knihožroutské tetování a zajímavé placky, v knihovně a studovně Ekonomické fakulty VŠB-TU využívali velice vtipný fotokoutek či soutěžili v odborných kvízech.

Archiv města Ostravy nabídl mimo jiné exkurze do knihařské a konzervátorské dílny, v Knihovně města Ostravy a Moravskoslezské vědecké knihovně zase probíhaly návštěvy běžně nepřístupných prostor a skladů. V posledně jmenované se vyráběly rovněž zajímavé knižní záložky nebo atraktivní doplňky do čtenářského koutku. Galerie výtvarného umění ukázala návštěvníkům nové knihy o výtvarném umění a faksimile Velislavovy bible.

V letošním roce tvořili převážnou část návštěvníků studenti a lidé v produktivním věku. Možnosti festivalu využily rovněž některé třídy středních škol z Ostravy a blízkého okolí.

Pořadatelé děkují všem účastníkům za milou návštěvu a mnoho povzbudivých slov. Návštěvníci v praxi viděli, že práce knihovníků není ani zdaleka tak nezáživná a suchá, jak se traduje. I knihovníci se dokážou výborně bavit a přichystat lidem zajímavý program. A již nyní vás zveme na další ročník.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.