Nově nabízený akreditovaný kurz bude trvat celkem 3 týdny, přičemž dva týdny budou věnovány teoretické výuce a týden praktické části. Největší část teoretické výuky je věnována zásadám první pomoci při náhlém postižení zdraví a poskytování základní ošetřovatelské péče.

„Učební osnovy jsou ale pestré. Účastníci se během kurzu seznámí se základy veřejného zdravotnictví, nahlédnou do somatologie, ale třeba i psychologie, kde se dozví, jak přistupovat k nemocným, raněným a rodičkám. Nedílnou součástí je přitom také praktický nácvik komunikačních dovedností,“ informovala Mgr. Lucie Balcarová, personální manažerka Vítkovické nemocnice.

Teoretická část akreditovaného kurzu proběhne konkrétně v termínu od 27. do 31. května a od 17. do 21. června. Praxi se pak účastníci budou věnovat od 1. do 4. července.

Celý kurz je završen závěrečnou zkouškou, která je složena z teoretické i praktické části. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby.

Zájemci o absolvování kurzu, jehož cena je 6500 Kč, se mohou hlásit až do 15. května u personální manažerky Vítkovické nemocnice na emailu lucie.balcarova@vtn.agel.cz. Nezaměstnaným může také uhradit kurz Úřad práce.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.