Od té doby navštívili nemocnici nesčetněkrát. Pravidelně navštěvují dětské oddělení či oddělení následné péče a vypomáhají i na akcích nemocnice. Na oplátku jim do školy jezdí přednášet vedoucí laboratoří, lékaři, sestry i záchranáři. 

Úzké propojení zdravotnické školy a samotného zdravotnického zařízení bylo plánováno od samého počátku. „Nechtěli jsme, aby žáci spatřili nemocnici poprvé až ve druhé půli celého jejich studia a do té doby vlastně vůbec netušili, co je čeká. Takto to totiž běžně funguje. I proto spousta absolventů dále nepokračuje ve svém oboru a já se jim nedivím. Pokud po třech letech zjistíte, že vám nedělá dobře pohled na krev nebo jen představa injekční jehly, ten rok už nějak dokončíte, ale práci si v daném oboru asi už hledat nebudete,” uvedl ředitel AGEL Střední zdravotnické školy Ing. Bc. Vladimír Janus.

Původní exkurze se během krátké doby rozšířily v pravidelnou návštěvu dětského oddělení, kde se žáci střídají, připravují si témata o zdraví a zdravém životním stylu i zábavu pro nejmenší a učí se komunikovat s dětmi. Dvacet žákyň se taktéž zapojilo do projektu organizace ADRA. Každý týden dochází po vyučování na oddělení následné péče, kde nabízí svačinu a povídají si s pacienty, kteří tady často pobývají dlouhodobě.

„Jsem ráda, že se nám daří takto školu a nemocnici propojovat a vzájemně si pomáhat. Je tady spousta šikovných mladých lidí, kteří jsou už teď schopní pochopit, že naše práce je posláním. A je skvělé, že se můžeme jako zdravotníci podílet na jejich vzdělávání a učit je věci tak, jak opravdu v praxi fungují,“ doplnila hlavní sestra Vítkovické nemocnice Bc. Xenie Gašparová, která spolupráci spolu s vedením školy řídí a plánuje.

Na stejný systém výuky a vzdělávání přistoupilo také detašované pracoviště školy v Českém Těšíně, které bylo otevřeno v září roku 2018. I tady se žáci zapojují do akcí nemocnice od samého začátku jejich studia, tentokrát ale v Nemocnici Český Těšín. Studentům pak na oplátku jezdí přednášet zdravotníci nejenom z Nemocnice Český Těšín, ale také z Nemocnice Podlesí v Třinci.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.