„Dětem se snažíme pobyt na oddělení jakkoliv zpestřovat, aby zapomněli na své zdravotní obtíže nebo neznámé prostředí nemocnice. Skauti nám v tomto ohledu pomáhají již několik let, kdy chystají program pro naše malé pacienty, za což jim patří velké díky,“ prozradila Bc. Bohumila Lokajová, vrchní sestra dětského oddělení Vítkovické nemocnice, s tím, setkání se skauty se letos zúčastnila desítka hospitalizovaných dětí.

Sbírka hraček, kterou skauti kromě připraveného programu také přinesli, posloužila nejen přítomným dětem, ale v nejbližších dnech potěší i dětské pacienty zdejší dětské ambulance.

Za organizací letošního ročníku tradiční akce přitom stojí konkrétně zástupci 7. oddílu Truhlíci sv. Anežky České pod vedením Hany Skřivánkové.

„Aktivita skautů mne osobně nesmírně těší především proto, že každoročně obětují i svůj čas a energii na přípravu programu pro děti, a také proto, že na nás myslí již dlouhých osmnáct let. Upřímně jim děkuji za všechny ty příjemné vzpomínky, které zanechaly v myslích desítek našich malých pacientů, ale i v nás, zdravotníků," dodal primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice MUDr. Jan Boženský.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.