Spolupráci se zeměmi jako je Kazachstán, Ázerbájdžán, Ukrajina a Rusko navázala Filozofická fakulta Ostravské univerzity již v roce 2012. Teprve letos však došlo k zastřešení spolupráce projektem EAAF, aby se tak usnadnila především administrativní náročnost studijních cest.

Zároveň si také fakulta slibuje širší možnosti financování, neboť poptávka po studijních stážích v euroasijském regionu stále stoupá, zvláště v okamžiku, kdy jednotlivé exportní firmy hledají další možnosti diverzifikace trhu. Především ekonomicky tak má euroasijský okruh do budoucna veliký potenciál.

„V našem zájmu je navázat spolupráci s východními univerzitami a zajistit tak dostatek lidských zdrojů, tlumočníků a prostředníků, kteří budou schopni pokračovat v započaté spolupráci i v dalších odvětvích, zejména na poli hospodářsko-ekonomickém,“ přiblížil hlavní význam projektu děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity prof. Aleš Zářický. 

Uplatnitelnost absolventů se zvýší

Řada nejen exportních firem hledá vhodné zaměstnance v zahraničí, neboť tuzemský trh práce nenabízí lidi s požadovanou znalostí jazyků a kvalifikací. To by se ale do budoucna mohlo změnit. Díky projektu EAAF se totiž naskýtá příležitost vyplnit mezeru na trhu práce o řadu mladých odborníků, kteří získají praktickou zkušenost a vynikající znalost jazyků a kultury zemí euroasijského regionu už během studia.

Pro ekonomicky zaměřené obory může být nabídka spolupráce velmi zajímavá. Právě kombinace ekonomiky a jazyků patří k nejžádanějším na trhu práce a absolventi těchto oborů se často uplatňují na manažerských pozicích. Přičemž samozřejmostí je znalost angličtiny a pro řadu společností je žádoucí zejména v kombinaci s dalšími jazyky.

„Do budoucna si slibujeme, že projekt bude organizačně obdobně strukturován jako například Erasmus. Jedna z možností jak by mohl úspěšně fungovat, je systém donátorů ze strany soukromého sektoru,“ dodal prof. Zářický. 

Neprobádané možnosti ve vědě a výzkumu

Projekt si klade za cíl neustále zvyšovat počet participujících zemí a rozšiřovat nabídku studijních cest. Bez patřičného zázemí ze strany univerzity je pro studenty i akademické pracovníky velmi problematické do zemí euroasijského regionu vycestovat. Průtahy při získávání potřebných dokladů a složitá komunikace je jednou z hlavních překážek při navazování styků. Projekt tento problém výrazně eliminuje.

Kromě potřebného zázemí, které studentům EAAF nabízí, má ale svůj nepopiratelný význam také v oblasti vědy a výzkumu. Smyslem fóra je i výměna znalostí a zkušeností při spolupráci na mezinárodních projektech a rozšíření působnosti akademických pracovníků právě směrem na východ. Otevírají se tak zcela nové možnosti při vědecko-výzkumné činnosti.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.