Mezi nabízenými vyšetřeními bude například vyšetření nitroočního tlaku, které je klíčové u záchytu zeleného zákalu. Právě zelený zákal, neboli glaukom, je druhou nejčastější příčinou slepoty na světě a v Česku postihuje až pět procent obyvatel. 

Prevence je u glaukomu stěžejní, a to i v případech, kdy člověk nepociťuje žádné významnější obtíže. Zelený zákal totiž probíhá pomalu a nepozorovaně, bez obtíží až do chvíle, kdy již dojde k nevratným změnám a ztrátě zraku. Při včasném záchytu lze naopak zelený zákal úspěšně léčit a zrakové funkce u pacienta zachovat, je ale potřebná odborná péče. 

„Hlavní příčinou vzniku glaukomu je zvýšený nitrooční tlak, který je možné zjistit pomocí rychlėho vyšetření bezkontaktním tonometrem. Řada lidí má už jen z této prohlídky obavy, což je ale úplně zbytečné. Vyšetření je zcela bezbolestné a může odhalit začínající zákal ještě ve fázi, kdy jej lze léčit a zrak zachránit," vysvětluje MUDr. Jana Juhászová, primářka Očního centra Agel s tím, že pokud prvotní vyšetření nitroočního tlaku prokáže odchylku od normy, bude pacient objednán k dalším odborným vyšetřením v Očním centru Agel. 

Preventivně by si měli vyšetření nitroočního tlaku nechat udělat především osoby starší 65 let, a to zejména ženy, u kterých se glaukom vyskytuje nejčastěji.

„Více jsou ohroženi zeleným zákalem diabetici, lidé s nízkým krevním tlakem a ti, v jejichž rodině se zelený zákal vyskytl. Objevit se však může v jakémkoliv věku, proto je na místě prevenci nepodcenit. U osob nad 45 let a současně s některým z rizikových faktorů doporučuji prevenci jednou za rok. U ostatních alespoň jednou za tři roky," uzavírá MUDr. Jana Juhászová s tím, že zájemci si v rámci Dnů otevřených dveří budou moci nechat vyšetřit i zrakový nerv. 

Dny otevřených dveří Očního centra Agel proběhnou v operační části centra ve středu a ve čtvrtek 8. a 9. listopadu vždy od 7:30 do 14:30 hodin.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.