Záměrem projektu je ulehčit především po psychické stránce všem, kteří se vyrovnávají s vážnou nemocí – ať už u sebe sama, nebo svých blízkých. Na odděleních Vítkovické nemocnice, ale také v domácích podmínkách, tak mohou lidé umírající, pečující či pozůstalí využít terapeutické podpory, odborné péče i poradenství v praktických otázkách.

V současnosti probíhá projekt na odděleních ARO, chirurgie, mezioborová JIP a na oddělení následné léčebné péče Vítkovické nemocnice. Terapeuti ze sdružení Anulika zde docházejí pravidelně dvakrát v týdnu a nabízejí psychickou podporu jak pacientům a jejich rodinám, tak třeba i zdravotníkům, kteří se mohou rovněž těžko vyrovnávat s úmrtím pacienta. V rámci Ostravy je Vítkovická nemocnice v současnosti jedinou, která projekt Podpora péče nabízí. Přístup a konkrétní podoba pomoci je přitom vždy individuální. 

„Vždy hledáme optimální model práce v týmu tak, abychom byli společně pacientům či rodinám užiteční, aniž bychom komplikovali provoz oddělení a zajištění zdravotní péče. Forma pomoci pak záleží na přáních a potřebách každého zájemce,“ uvedla Martina Martušková ze sdružení Anulika s tím, že podporu a pomoc mohou zájemci využít nejen během samotného pobytu v nemocnici, ale i kdykoliv poté, v domácích podmínkách. 

Škála nabízených služeb v rámci nově zavedeného projektu je přitom široká. „Nabídka služeb zahrnuje psychosociání terapeutickou podporu, psychoterapii, krizovou intervenci a posttraumatickou péči, psychickou podporu, doprovázení, hledání odpovědí na otázky, ale i poradenství ohledně praktických otázek,“ vyjmenovává Bc. Xenie Gašparová, manažerka ošetřovatelské péče Vítkovické nemocnice. 

Projekt je určen osobám s diagnózou vážného onemocnění, jejich rodinám, blízkým, pečovatelům i profesionálům, kteří s nimi přicházejí do kontaktu. V neposlední řadě je pak projekt určen i pozůstalým, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízké osoby.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.