Již po několikáté se v centru městského obvodu Plesná budou mladí i starší sochaři snažit vytvořit zajímavá díla, která budou vznikat jak z kamene, tak ze dřeva. Jejich práce bude probíhat v okolí místního DDM a tak je bude možno při jejich práci pozorovat a sledovat jak díla vznikají.

Celá akce bude trvat 14 dní a po celou tuto dobu vám jsou umělci ochotně k dispozici a rádi zodpoví otázky týkající se jejich práce. V neděli 24. července proběhne slavnostní zakončení s prezentací jednotlivých děl.

Sympozia se zúčastní sochaři ze 4 zemí. Českou republiku reprezentují Emil Adamec, Jaroslav Bim, Matěj Frank, Antonín Gavlas, Petr Gavlas, Radomír Geryk, Ivan Matoušek a Vladimír Matoušek. Ze Slovenska přijeli Jaroslav Gaňa, Jozef Mundier a Soňa Samašová. Z Polska je zde Stanislaw Pietrusza a Jan Wajrach a z Maďarska Gábor Myklia a Judit Szilvási.

Za vznikem a pořádáním těchto zajímavých sympozií je místní umělec Antonín Gavlas - stál u jejich zrodu a sympozií se i sám aktivně účastní. Bez jeho výrazné snahy, kterou těmto akcím pravidelně odvádí, by bylo jejich pořádání v podobném obsazení jen velmi složité. Za to mu bezesporu patří dík všech občanů Plesné i okolí, kteří mají o podobné kulturní akce a zážitky z nich zájem.

Mnohá z děl, která vznikla v průběhu minulých ročníků, lze spatřit v centru obce. Tato díla velmi zkrášlila náměstí městského obvodu. I když obvod patří k v rámci Ostravy k těm menším, dokáže zajišťovat ročně několik kulturních akcí, které svou uměleckou hodnotou jednoznačně překračují jeho hranice a řadí se k významným celoostravským událostem.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.