Alergii lze definovat jako přehnanou reakci imunitního systému na nějaký podnět. Může krom jiného vyvolat astma, tedy chronické onemocnění dýchacích cest. To se projevuje například náhlými záchvaty dušnosti, kašlem v nočních hodinách a ztíženým dýcháním.

Počet alergiků a astmatiků neustále roste. V České republice může být takto nemocných lidí zhruba třetina. Počet alergiků se zvyšuje i mezi klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny, jak ukazují statistiky z roku 2015 a 2018.

Rok                                           2015                   2018                  Nárůst v %         

Počet diagnóz                           84 629                85 651               1,21

Výdaje na léčbu (v Kč)              538 310 593       624 287 692      15,97

Náklady na 1 pacienta (v Kč)    6 361                  7 289                 14,58

„Zatímco v roce 2015 byla alergie vykázána u 84 629 našich klientů, vloni jsme jich zaznamenali již 85 651,“ informovala tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

„Našim klientům z řad alergiků a astmatiků jsme v roce 2018 uhradili rekordní částku za léčbu, a sice 624 287 692 Kč. Průměrná výše nákladů na jednoho pacienta se tak meziročně zvýšila o více než 900 Kč. Léčbu těchto onemocnění není radno oddalovat, proto i letos nabízíme dětem pojištěným u ČPZP možnost absolvovat 14denní ozdravný pobyt,” dodala.

Čerstvý vzduch jako lék

Nabídka ozdravných pobytů u České průmyslové zdravotní pojišťovny patří k tradičním položkám portfolia služeb. Chronicky nemocné děti ve věku od 8 do 15 let mají možnost strávit 14 dní v klimaticky příznivém prostředí ve společnosti zdravotníků a lékařů.

„V roce 2019 jsme připravili pobyty v Černé Hoře a na Slovensku. Nabízíme i ozdravné pobyty s doprovodem rodičů pro děti od 3 do 6 let v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku,“ uzavírá Elenka Mazurová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.